Chi tiết

 

Phường III: Triển khai Kế hoạch tổng rà soát dân số, quản lý nhân khẩu

Ngày 14:45:45 16-03-2023 - Lượt xem: 50

 

Sáng ngày 16/3/2023, Ủy ban nhân dân phường III triển khai Kế hoạch thực hiện tổng rà soát dân số, quản lý nhân khẩu trên địa bàn phường, theo Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Quang cảnh buổi Triển khai Kế hoạch tổng rà soát dân số, quản lý nhân khẩu trên địa bàn phường III

Theo đó, cán bộ phường và khu vực sẽ đi từng nhà dân để khai thác, trao đổi thông tin các nội dung về tổng rà soát dân số, nhân khẩu, trên cơ sở danh sách nhân khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn.

Ngay sau khi triển khai kế hoạch, mỗi khu vực chia làm 02 tổ để thực hiện. Phường quyết tâm đến hết ngày 21/3/2023 sẽ hoàn thành xong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn phường III.

Tin, ảnh: Thanh Sang – Phường III


Đang online: 14
Hôm nay: 19117
Đã truy cập: 14206504