Chi tiết

 

Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ngày 08:14:33 09-08-2022 - Lượt xem: 127

Ngày 8/8, Chính phủ tổ chức Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhằm đánh giá tình hình chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp.