Chi tiết

 

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 00:00:00 05-04-2020 - Lượt xem: 87
TT Loại khoáng sản Đơn vị tính  Mức thu (đồng) 
1 Cát các loại (không bao gồm cát vàng, cát trắng) m3 4,000
2 Đất sét, đất làm gạch, ngói m3 2,000
3 Than các loại m3 10,000
TT Đối tượng Đơn vị tính  Mức thu (đồng) 
1 Hộ gia đình    
a Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Lần 50,000
b Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Lần 25,000
2 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã    
a Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Lần 100,000
b Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Lần 50,000

 

Tải file đính kèm 05.2017.ND-HDND.pdf
Tải file đính kèm 
NQ 24.2016 PHI LE PHI.zip


Đang online: 21
Hôm nay: 20213
Đã truy cập: 7486252