Chi tiết

 

KIỂM TRA CÔNG TÁC VẬN HÀNH CÁC TRẠM BƠM TIÊU ÚNG, KẾT HỢP THĂM ĐỒNG, ĐÁNH GIÁ VỤ ĐÔNG XUÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VỊ THUỶ NĂM 2023

Ngày 14:57:38 17-03-2023 - Lượt xem: 18