Chi tiết

 

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất tỉnh

Ngày 16:19:11 28-12-2021 - Lượt xem: 75

Ngày 27/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ phát triển đất tỉnh đánh giá kết quả hoạt động quý IV và phương hướng hoạt động năm 2022.

Đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ báo cáo một số khó khăn, vướng mắc tại cuộc họp

Quý IV năm nay, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp vào 3 dự án tái định cư ở huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành và thành phố Vị Thanh trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Về lĩnh vực tín dụng, Quỹ nâng tổng dư nợ lên gần 26 tỷ đồng, kết quả kinh doanh cả năm thu đạt gần 18 tỷ đồng vượt 113% kế hoạch.

Đối với Quỹ phát triển đất thành lập tháng 7, đến nay tham mưu UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và nhận cấp vốn 50 tỷ đồng. Năm 2022, đơn vị trình Hội đồng quản lý quỹ kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính, ban hành quy trình ứng vốn và ký hợp đồng ủy thác với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ; đồng thời, yêu cầu cơ quan điều hành quản lý Quỹ bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, ứng vốn kịp thời cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tập trung thu hồi vốn ứng đối với dự án đến hạn hoàn trả, ưu tiên tập trung các công trình trọng điểm và các dự án tạo nguồn thu theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

(CTTĐT-haugiang.gov.vn)


Đang online: 10
Hôm nay: 3591
Đã truy cập: 5299798