Chi tiết

 

Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 05-07-2021 - Lượt xem: 172

Ngày 02/7, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) nhằm đánh giá hệ thống chính sách, vai trò của CCN đối với phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đồng thời đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện để tháo gỡ vướng mắc trong thời gian tới. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tính đến hết năm 2020, cả nước có 968 CCN với tổng diện tích 30.912 ha đã được thành lập. Trong đó, có 450 CCN do doanh nghiệp (DN) làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng (chiếm 46,5%), các CCN còn lại do trung tâm phát triển CCN, Ban Quản lý CCN cấp huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương và các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng, đến nay, cả nước có 955 CCN với tổng diện tích 29.782 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; 644 CCN với tổng diện tích 20.222 ha đã được phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, với tổng mức vốn đầu tư trên 115.200 tỷ đồng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, có 730 CCN với tổng diện tích 22.336 ha đã có dự án thứ cấp hoạt động (chiếm 74,5% so với các CCN đã thành lập); thu hút 13.468 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tổng vốn đăng ký 316.428 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy bình quân 63%; tạo việc làm cho trên 580.500 lao động.

Bên cạnh đó, việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp còn gặp một số khó khăn như: việc chấp hành một số nội dung quy định của Nghị định 68/2017/NĐ-CP và pháp luật ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc, đầy đủ; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN nhìn chung còn chậm; nhiều địa phương chưa xây dựng được cơ chế, chính sách đủ mạnh để hoàn thiện đầu tư hạ tầng các CCN, thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN…

Tại Hậu Giang hiện có 10 CCN, trong đó 4 CCN do Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý, 6 CCN do UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý với 24 dự án đi vào hoạt động. Có 1 CCN do doanh nghiệp tư nhân đầu tư 100% về hạ tầng. Giai đoạn 5 năm tới, tỉnh sẽ phát triển thêm 4 khu công nghiệp và 5 CCN, nhưng khó khăn hiện nay là thu hút đầu tư vào CCN, nhất là về hạ tầng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa phát biểu tham luận tại điểm cầu Hậu Giang

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị: trên cơ sở Chương trình Phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2025 được Bộ Công Thương chấp thuận, cho phép địa phương mở rộng hoặc thành lập mới CCN thay vì thỏa thuận từng cụm như hiện nay. Giai đoạn 2021-2025, Hậu Giang cũng triển khai thực hiện Nghị quyết xây dựng Trung tâm Công nghiệp - đô thị của tỉnh, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất khi thực hiện quy hoạch công nghiệp gắn với đô thị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về phát triển CCN; thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư, hiệu quả hoạt động của các CCN; đổi mới công tác quản lý, khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển CCN trên cơ sở lợi thế địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển CCN trên địa bàn theo hướng khuyến khích doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng CCN để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tăng cường xã hội hóa trong đầu tư phát triển CCN.

An Nhiên


Đang online: 2
Hôm nay: 1808
Đã truy cập: 3367896