Chi tiết

 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 08:04:39 01-01-2022 - Lượt xem: 108

Ngành Tài nguyên và Môi trường đặt quyết tâm cao, thực hiện phương châm: “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả”.

Sáng ngày 31/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường với 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Năm 2021 với đầy khó khăn thách thức nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, đặc biệt là nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của các địa phương, của toàn ngành với phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” đến nay, toàn ngành đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản đặt ra trong năm 2021, cụ thể: Tháo gỡ những vướng mắc thể chế để phát huy nguồn lực tài nguyên trong phát triển kinh tế xã hội, nút thắt về quỹ đất đai được giải quyết; nguồn thu ngân sách từ đất đai đạt gần 15,2% ngân sách nội địa; nguồn thu từ khoáng sản đạt 4.589 tỷ đồng, thu từ tài nguyên nước đạt khoảng 5.900 tỷ đồng; Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thúc đẩy với 95% số thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn; 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện liên thông thủ tục đất đai với các tổ chức tín dụng trong thanh toán nghĩa vụ tài chính giúp cắt giảm thời gian chi phí tuân thủ thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; Tiềm năng lợi thế của các vùng biển, các địa phương có biển được phát huy đã trở thành khu vực phát triển năng động, thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài; Hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 94,71%; Nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo, tiệm cận với trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, thế giới; Thiết lập các nền tảng hạ tầng số cho xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; Xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, thiết lập hành lang pháp lý cho quản lý, triển khai các kế hoạch để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu 20; Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp qua khảo sát của các tổ chức độc lập tăng trong năm qua.

Trong năm 2022, ngành TN&MT đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Thúc đẩy chuyển đổi số trên nền tảng tài nguyên số; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường kiểm soát quyền lực, thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các vi phạm, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển đất nước; Triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường, chặn đà và từng bước đảo ngược xu thế suy thoái về môi trường; Nâng cao hiệu quả công tác dự báo, triển khai các giải pháp đột phá chủ động tận dụng các cơ hội hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình phát triển và chuyển đổi năng lượng.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà ngành TN&MT đạt được trong năm 2021. Phó thủ tướng cơ bản nhất trí với các mục tiêu mà ngành đặt ra. Tại Hội nghị, Phó thủ tướng lưu ý ngành TN&MT cần tập trung khắc phục có hiệu quả một số tồn tại hạn chế liên quan tới quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thủ tục hành chính; Yêu cầu Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị bảo đảm chất lượng Đề án tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai để trình Bộ Chính trị và Trung ương theo đúng tiến độ; Chuẩn bị xây dựng Đề án sửa đổi Luật Đất đai dự kiến trình Quốc hội trong năm 2022; Đẩy mạnh công tác điều tra đánh giá trữ lượng khoáng sản, nhất là khoáng sản chiến lược, quan trọng trên biển và đất liền; Tập trung triển khai sớm hoàn thành Quy hoạch không gian biển và vùng bờ giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. 

Sầm Phúc


Đang online: 14
Hôm nay: 3500
Đã truy cập: 5299713