Chi tiết

 

Hậu Giang tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Ngày 17:00:54 23-02-2023 - Lượt xem: 120

Ngày 23/02, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 tiếp tục được tăng cường thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú, chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống của người dân và đang được dư luận xã hội quan tâm. Năm 2022, UBND tỉnh tổ chức 03 hội nghị triển khai 09 văn bản luật, thực hiện tuyên truyền pháp luật qua tin nhắn điện thoạ và tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, có 30.744 lượt đăng ký tham gia; in ấn, phát hành 164.000 tài liệu phổ biến pháp luật các loại; 5.000 quyển Sổ tay tìm hiểu Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; 500 quyển Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; biên soạn trên 165 tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang nhóm Zalo; phối hợp với Báo Hậu Giang tuyên truyền pháp luật trên Báo Hậu Giang được 94 kỳ…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tặng Bằng khen cho các cá nhân

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Từ khi thực hiện Đề án, hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh chuyển biến rõ rệt, làm giảm số lượng các vụ tranh chấp phải khiếu kiện đến tòa án và UBND cấp xã. Các vụ việc tranh chấp đất đai phải thành lập Hội đồng hòa giải theo quy định Luật Đất đai và số vụ, việc hòa giải ở cơ sở cũng giảm theo từng năm. Đến nay, có 100% tổ hòa giải và hòa giải viên được bổ sung, củng cố, kiện toàn theo quy định; 100% hòa giải viên được tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ; tỷ lệ hòa giải thành trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh đều đạt trên 85%. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã phối hợp xây dựng và triển khai nhiều mô hình hòa giải cơ sở góp phần hòa giải cơ sở đạt hiệu quả cao. Đặc biệt là mô hình “Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý”; mô hình “Hội viên ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền pháp luật; mô hình lắp đặt Wifi tại nhà văn hóa ấp và hỗ trợ điện thoại thông minh, sim 4G phục vụ cho tổ hòa giải cơ sở. Thông qua mô hình đã kịp thời giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để kéo dài, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Qua đó, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đánh giá chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh còn chưa đồng đều ở các địa phương và các ngành.  Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có nơi hiệu quả hoạt động còn hạn chế, một số các cơ quan, đơn vị, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở nên thiếu quan tâm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, đặc biệt kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ hoà giải cơ sở thiếu kịp thời, có nơi không đủ hoạt động. Trình độ, năng lực, nhiệm vụ, kỹ năng của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu.