Chi tiết

 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ LẦN THỨ XIV HUYỆN VỊ THỦY

Ngày 09:46:20 18-05-2022 - Lượt xem: 20

Thực hiện Công văn số 117-CVLN/ĐTN-SGDĐT-SKHCN-STTTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Sở GD&ĐT, Sở khoa học cộng nghệ, Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” các cấp tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Thực hiện kế hoạch liên tịch của Ban Thường vụ Huyện đoàn và Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy về việc tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” huyện Vị Thủy lần thứ XIV năm 2022.