Chi tiết

 

Góp ý hoàn chỉnh Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021­-2025

Ngày 29-07-2021 - Lượt xem: 379

Ngày 28-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với Tổ giúp việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xác định nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng và quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, nguồn nhân lực Hậu Giang đã có sự chuyển biến rõ nét nhưng hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định về quy mô, cơ cấu và chất lượng giữa các ngành, khu vực nên rất cần các giải pháp đột phá để phục vụ phát triển nguồn nhân lực tỉnh nhà trong tương lai.

Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang soạn thảo từ ngày 17-5, qua nhiều lần góp ý chỉnh sửa, bổ sung cho thấy, từ 2 nhóm giải pháp chung và cụ thể ở từng ngành, khu vực đã cơ bản giải quyết được những tồn tại, hạn chế được xác định theo thực trạng nguồn nhân lực hiện có của Hậu Giang, đáng chú ý là các nhóm giải pháp mang tính chuyên sâu ở ngành giáo dục, khối nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất trong xã hội.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã góp ý về việc bổ sung thêm các cơ sở dạy nghề, trường đào tạo lái xe vào đề án. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể theo từng nhóm đối tượng, bao quát, không riêng lẻ theo từng đơn vị; rà soát chặt chẽ, có số liệu cụ thể, chuẩn về hiện trạng nguồn nhân lực Hậu Giang hiện nay, bổ sung thêm phụ lục của các sở, ngành về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí thực hiện Đề án…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh lưu ý đơn vị soạn thảo cần có sự thống nhất giữa chỉ tiêu của Nghị quyết và chỉ tiêu trong Đề án; đồng thời, xác định giai đoạn xây dựng Nghị quyết, Đề án là đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; thống nhất lấy mốc số liệu thống kê của năm 2020. Đối tượng, phạm vi nguồn nhân lực sẽ từ 15 tuổi trở lên, bố cục thực hiện như các Đề án đã trình HĐND tỉnh trước đây. Phần giải pháp cần phân theo từng nhóm đối tượng. Các cơ sở đào tạo không thuộc quản lý của địa phương thì xem đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu, triển khai giải pháp và sẽ chuyển vào phần giải pháp liên kết đào tạo, giảm đầu tư cơ sở vật chất; giải pháp bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực phải tính toán cân nhắc giữa đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đưa lực lượng đi đào tạo ở nước ngoài… Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Chính trị tỉnh nhanh chóng tổng hợp, phối hợp với các đơn vị có liên quan bổ sung, hoàn chỉnh Đề án theo ý kiến góp ý tại cuộc họp gửi lại Tổ giúp việc thẩm định, tuần tới tiếp tục họp Ban Chỉ đạo để thống nhất ý kiến trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

An Nhiên


Đang online: 12
Hôm nay: 2710
Đã truy cập: 3889510