Chi tiết

 

Giảm 50% lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 05-06-2020 - Lượt xem: 77

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

http://demo.haugiang.gov.vn/documents/20124/0/7.jpg/42961e89-ba8d-5e3a-a98e-2cded58bae8b?t=1588652204765

Ảnh minh họa

      Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính giảm phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 259/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

      Trên cơ sở đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư đề xuất giảm tới 50% một số mức phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

      Cụ thể, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: Đối với cấp mới, mức thu được giảm từ 5 triệu đồng/lần xuống còn 2,5 triệu đồng/lần; trường hợp cấp đổi, cấp lại, mức thu từ 2,5 triệu đồng/lần được giảm xuống còn 1,25 triệu đồng/lần.

      Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước giảm từ 100.000 đồng/hồ sơ xuống còn 50.000 đồng/hồ sơ


Đang online: 8
Hôm nay: 2166
Đã truy cập: 4075276