Chi tiết

 

Giải pháp nâng cao “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước quan điểm sai trái trên không gian mạng

Ngày 10-11-2021 - Lượt xem: 116

Mạng xã hội đang phát triển rất mạnh mẽ, với nội dung phong phú và cách thức sử dụng dễ dàng, có nhiều tiện ích, bên cạnh đó đây cũng là công cụ hàng đầu để các thế lực lợi dụng tiến hành phá hoại tư tưởng, làm nhiễu loạn thông tin, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, trong đó mục tiêu trọng yếu là xuyên tạc phủ nhận nền tảng tư tưởng, mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng thường tập trung các chiến dịch tuyên truyền kích động, xuyên tạc một cách ồ ạt vào những dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, như trước thềm các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự Đại hội; bịa đặt về nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, ngăn cản quyền bầu cử của công dân.

Một ví dụ điển hình là trong thời gian vừa qua khi toàn Đảng và toàn dân ta trên cả nước đang căng mình trong công tác phòng, chống dịch, thì các thế lực thù địch đã ráo riết tung tin xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch của ta trên không gian mạng, nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng. Như chúng kêu gọi người dân tự ý bỏ thành phố về quê, điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch của Đảng, nhà nước ta.

Bị cáo Đặng Hoàng Minh tại phiên tòa ngày 02/06/2021 (Nguồn: https://www.baohaugiang.com.vn/)

Có thể thấy, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để chống phá cách mạng Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Vì vậy để nâng cao “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cần tập trung một số giải pháp như sau:

Một là, Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là các cơ quan, ban ngành, cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, xây dựng lập trường, tư tưởng vững vàng, nâng cao “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, biết khai thác, sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh. Từ đó, tự ngăn ngừa, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính bản thân mình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI và XII của Đảng. Bên cạnh đó, các đồng chí là lãnh đạo các ban, ngành các cấp phải thường xuyên tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thành lập các trang thông tin trên mạng xã hội để thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nên nguồn thông tin chính thống, tin cậy, qua đó là kênh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có những chính sách phù hợp. Những hoạt động này sẽ củng cố niềm tin trong nhân dân, làm cho dân tin vào Đảng và một lòng theo Đảng.

Hai là, Công tác tuyên truyền về những hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng mạng xã hội và các quy định pháp luật liên quan, đặc biệt là các quy định trong Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành vào tháng 6/2021 phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân, nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần “thượng tôn pháp luật” của công dân, khi tham gia, trên các trang mạng xã hội. Bởi khi người dân hiểu rõ được những hành vi bị nghiêm cấm, mức độ xử lý thì sẽ không giám vi phạm và tự giác chấp hành tốt hơn. Đồng thời, phải đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc chia sẻ thông tin tích cực, những gương người tốt, việc tốt theo phương châm “dùng cái tốt đẩy lùi cái xấu”, tạo sức lan tỏa, góp phần đẩy lùi những thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng.

Ba là, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường rà soát, nắm tình hình, phát hiện sớm các trang facebook, youtube, website…đăng tải các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc chống phá Đảng, kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật. Chủ động thành lập các trang mạng xã hội để dẫn nguồn và cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giả mạo và lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng; nhất là theo dõi các vụ việc phức tạp tác động đến tư tưởng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng dư luận, không để “khoảng trống” thông tin cho các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá.

Bốn là, Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan, báo chí, truyền thông, phải xây dựng phim, tư liệu về các lãnh tụ, lão thành cách mạng, về lịch sử truyền thống của dân tộc…, thường xuyên đăng tải trên các trang mạng xã hội, nhất là vào những ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, bởi đây là nguồn kênh thông tin có số lượng người tiếp cận nhiều, trong đó giới trẻ chiếm ưu trội trong tình hình hiện nay. Qua đó, xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc trong mỗi người dân Việt Nam và một khi tư tưởng đã vững vàng thì không một thế lực nào có thể chống phá được.

Năm là, Phải huy động sức mạnh của các tổ chức Đoàn, hội và Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tham gia vào công cuộc đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội. Mỗi tổ chức Đoàn, hội và Công đoàn cần phát huy hiệu quả vai trò của người đứng đầu trong việc tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên đăng tải thông tin tích cực và lan tỏa những việc làm, những hình ảnh đẹp, để lấn át những tin giả, tin tiêu cực trên mạng xã hội, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, tạo “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên và người lao động.

Sáu là, Thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng tin tưởng tuyệt đối vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn không chỉ cho cán bộ, đảng viên mà cả trong học sinh, sinh viên ngay từ khi trên ghế nhà trường, bởi giới trẻ hiện nay là đối tượng dễ bị tác động, ảnh hưởng nhiều nhất. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng nhận diện thông tin thật, giả, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của giới trẻ và mọi người dân, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là cuộc “đấu tranh không ngừng không nghỉ”. Thực tiễn 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ngày càng phát triển vững mạnh và chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để đạt được thành quả trên đó là một hành trình lâu dài của Đảng trong công tác lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, song song đó là đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong mọi hoàn cảnh và mọi tình huống.

Ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, các thế lực thù địch lại có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, những mặt trái của nền kinh tế thị trường, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để tăng cường xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực. Vì vậy, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn Đảng và toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và mỗi người dân Việt Nam phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác, phải là những chiến sĩ cách mạng tích cực, chủ động trên mặt trận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng, tư tưởng của Đảng, bảo vệ mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.

Đại úy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Công an thành phố Vị Thanh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chấp hành Trung ương (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tập 1, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật Hà Nội.

3. Nguyễn Đức Thành (2020), Phương thức, thủ đoạn sử dụng không gian mạng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước của các đối tượng phản động và những vấn đề đặt ra đối với công tác An ninh, Tạp chí Công an nhân dân, số 11/2020, Hà Nội.

4. Phạm Thị Hoa, Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay, Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, https://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nhan-dien-va-dau-ranh-voi-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-mang-xa-hoi-hien-nay-130739, đăng ngày 30/10/2020.

5. Nguyễn Thị Lan Anh, Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội trong thời kỳ 4.0, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, http://doanhnghieptrunguong.vn/giai-bua-liem-vang/202011/bai-du-thi-giai-bua-liem-vang-lan-thu-v-nam-2020-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-internet-va-mang-xa-hoi-trong-thoi-ky-40-5709830, đăng ngày 15/11/2020.


Đang online: 11
Hôm nay: 1111
Đã truy cập: 4704155