Chi tiết

 

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh hậu giang ( cập nhật đến tháng 02/2020 )

Ngày 00:00:00 05-06-2020 - Lượt xem: 350

TT

TÊN TỔ CHỨC

ĐỊA CHỈ

CHỨC VỤ

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

1

Văn phòng Luật sư Phan Hùng

 - Địa chỉ trụ sở: Số 57, ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
- ĐTDĐ: 0908.976.395

Trưởng Văn phòng
Luật sư: Phan Văn Hùng

Số giấy ĐKHĐ: 64.01.0007/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cấp ngày 11/10/2012

2

Văn phòng Luật sư Ngọc Mẫn

 - Địa chỉ trụ sở: Đường Lê Hồng Phong, khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
 - ĐTDĐ: 0939 375 887
 - Email: ntngoc1986@gmail.com

Trưởng Văn phòng
Luật sư: Nguyễn Thanh Hùng

Số giấy ĐKHĐ: 64.01.0003/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cấp ngày 10/10/2005

 

Chi nhánh ngoài tỉnh

 - Địa chỉ trụ sở: Số 9, đường Nguyễn Văn Trổi, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
 - ĐTDĐ: 0913.798.647
 - Email: levanmang@yahoo.com.vn

Trưởng chi nhánh
Luật sư: Lê Văn Mãng

 

3

Văn phòng Luật sư Trần Độ

 - Địa chỉ trụ sở: Số 79, đường Hùng Vương, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
 - ĐTDĐ: 0971 542 727

Trưởng Văn phòng
Luật sư: Trần Văn Độ

Số giấy ĐKHĐ: 64.01.0009/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cấp ngày 01/10/2018

 

Văn phòng giao dịch

 - Địa chỉ trụ sở: Số 168, ấp 7, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
 - ĐTDĐ: 0907.224.247

Trưởng Văn phòng
Luật sư: Hồ Quốc Thanh

Số giấy ĐKHĐ: 64.01.0005/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cấp ngày 09/3/2010

4

Văn phòng Luật sư Tiên Thanh

 - Địa chỉ trụ sở: Số 168, ấp 7, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
 - ĐTDĐ: 0907.224.247

Trưởng Văn phòng:
Luật sư: Hồ Quốc Thanh

Số giấy ĐKHĐ: 64.01.0005/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cấp ngày 09/3/2010

 

Văn phòng giao dịch

 - Địa chỉ trụ sở: Số 89, đường Nguyễn Trãi, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
 - ĐT: 0939 796 628

 

 

 

Văn phòng giao dịch

 - Địa chỉ trụ sở: Số 11, đường Phạm Nhờ, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
 - ĐT: 0907.333.596

 

 

5

Công ty Luật TNHH MTV Bình An - Chi nhánh Hậu Giang

 - Địa chỉ trụ sở: Số 99, đường Lê Hồng Phong, khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
 - ĐTDĐ: 0913.973.015; 0907.465.698

Trưởng chi nhánh:
Luật sư: Nguyễn Văn Lực

Số giấy ĐKHĐ: 64.06.0004/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp Hậu Giang cấp ngày 29/02/2012

6

Chi nhánh số 2 - Văn phòng Luật sư Hoàng Long

 - Địa chỉ trụ sở: Số 101, ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
 - ĐTDĐ: 0939.585.234
 - Email: mvlchinh@gmail.com

Trưởng chi nhánh:
Luật sư: Nguyễn Tiến Chinh

Số giấy ĐKHĐ: 64.04.0006/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp Hậu Giang cấpngày 24/8/2016

7

Văn phòng Luật sư Nguyễn Thy - HG

 - Địa chỉ trụ sở: Số 37, đường Ngô Quốc Trị, khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
 - ĐT: 0293 221 7672
 - Email: nguyenthylaw@gmail.com

Trưởng Văn phòng:
Luật sư: Nguyễn Thành Vĩnh Thy

Số giấy ĐKHĐ: 64.01.0010/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp Hậu Giang cấp ngày 16/11/2017

 

Văn phòng giao dịch

Địa chỉ trụ sở: Ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

 

 

8

Văn phòng Luật sư Công Phước

 - Địa chỉ trụ sở: Số 104, đường Phạm Hùng, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
 - ĐT: 0918 150 401

Trưởng Văn phòng:
Luật sư: Đặng Công Phước

Số giấy ĐKHĐ: 64.01.0012/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp Hậu Giang cấp ngày 26/3/2019

 

Văn phòng giao dịch

Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Văn Quang, ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

 

 


Đang online: 9
Hôm nay: 18172
Đã truy cập: 7505599