Chi tiết

 

Danh sách người phát ngôn cấp huyện và cấp xã

Ngày 11-05-2020 - Lượt xem: 947

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ

1. Thành phố Vị Thanh

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Trang Ích Hoa

Chủ tịch UBND phường I

0989797381

trangichhoa81@gmail.com

2

Cao Văn Kiều

Chủ tịch UBND phường III

0907317333

kieucaovan@gmail.com

3

Nguyễn Khoa Nam

Chủ tịch UBND phường IV

0908856292

namtckhhg@gmail.com

4

Trần Minh Luân

Chủ tịch UBND phường V

0909709954

Luantranphuong5@gmai.com

5

Trần Thanh Mộng

Chủ tịch UBND phường VII

0985401207

tranthanhmongvn7@gmail.com

6

Nguyễn Văn Phước

Chủ tịch UBND xã Vị Tân

01693542914

nguyenphuocvitan@gmail.com

7

Phạm Chế Linh

Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu

0909501555

linh501555@gmail.com

8

Võ Tứ Phương

Chủ tịch UBND xã Tân Tiến

0949749749

votuphuonghg@gmail.com

9

Dương Minh Truyền

Chủ tịch UBND xã Hỏa Tiến

0915711797

Truyenduong1977@gmail.com

 

2. Thị xã Ngã Bảy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Nguyễn Đăng Hải

Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy

0918421214

danghaind@gmail.com

2

Sầm Đồng

Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy

0918643969

samdong68@gmail.com

3

Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành

0913816801

ubndphuonghiepthanh@gmail.com

4

Cao Chí Cần

Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu

0908869207

ubndlaihieu17@gmail.com

5

Dương Văn Giang

Chủ tịch UBND xã Đại Thành

0983239990

ubndxadaithanh@gmail.com

6

Cao Thanh Hùng

Chủ tịch UBND xã Tân Thành

0909607908

caothanhhung2071971@gmail.com

7

Huỳnh Ngọc Tấn

Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi

0918421410

vpubndhieploi@gmail.com

 

3. Huyện Phụng Hiệp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

01

Nguyễn Chí Hùng

Chủ tịch UBND huyện

0909.777710

vpubndphunghiep@yahoo.com.vn

02

Nguyễn Văn Tuyền

Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương

0903.131393

nguyenvantuyenttph@gmail.com

03

Nguyễn Văn Khải

Chủ tịch UBND thị trấn Kinh Cùng

0934.544445

nguyenvankhai01168@gmail.com

04

Trần Thanh Oai

Chủ tịch UBND thị trấn Búng Tàu

0908.137553

tranthanhoaibungtau@gmail.com

05

Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch UBND xã Phương Phú

0934.958679

vpubndphuongphu@gmail.com

06

Huỳnh Văn Út

Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng

0907.102606

thuong1980th@gmail.com

07

Trần Văn Nghĩa

Chủ tịch UBND xã Bình Thành

0909.984528

 tranvannghia6668@gmail.com

08

Nguyễn Chí Sung

Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa

0907271303

sungthanhhhoa68@gmail.com

09

Nguyễn Văn Túc

Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp

0907.226048

xaphunghiep@gmail.com

10

Nguyễn Thanh Nhàn

Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ

0909.098424

nguyenvankhoi03021968@gmail.com

11

Phạm Măng Non

Chủ tịch UBND xã Phương Bình

0988.545969

dupb2872@gmail.com

12

Trương Thị Ngọc Bích

Chủ tịch UBND xã Hòa An

0939.606929

haiyensonca2011@gmail.com

13

Phan Hồng Phước

Chủ tịch UBND xã Tân Phước Hưng

0939.148078

hongphuoc76ph@gmail.com

14

Cao Văn Tám

Chủ tịch UBND xã Tân Long

0355.338621

caovantam1969@gmail.com

15

Phan Minh Trí

Chủ tịch UBND xã Long Thạnh

0939.044555

minhtriphan365@gmail.com

16

Nguyễn Ngọc Tùng

Chủ tịch UBND xã Tân Bình

0907.143517

nguyenngoctunghg1972@gmail.com

 

4. Huyện Châu Thành

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

email

1

Tống Hoàng Khôi

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

0918.594299

chauthanh@haugiang.gov.vn

2

Trần Thanh Toán

Chủ tịch UBND xã Phú Hữu

0974.586904

tranthanhtoanphuhuu@gmail.com

3

Hồ Thanh Tân

Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu

0918.628354

hothanhtan73@gmail.com

4

Lê Vĩnh Bảo

Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh

0902.959845

xadongthanh.hcthg@gmail.com

5

Lê Thanh Hồng

Chủ tịch UBND xã Đông Phú

0919.129905

xadongphu.hcthg@gmail.com

6

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm

0919.065356

tungchauthanh@gmail.com

7

Trần Văn Luân

Chủ tịch UBND Phú Tân

0985.955578

xaphutan.hct@gmail.com

8

Nguyễn Thành Hiếu

Chủ tịch UBND Phú An

0785.046.922

xaphuan.hct@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Việt

Chủ tịch UBND xã Đông Phước A

0919.129868

xadongphuoca.hct@gmail.com

10

Đặng Đoàn Quốc Bảo

Chủ tịch UBND xã Đông Phước

0939.958796

xadongphuoc.hct@gmail.com

 

5. HUYỆN LONG MỸ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ e-mail

1

Lê Văn Khởi

Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ

0918452567

ubndlongmy@gmail.com

2

Chiêm Hữu Phước

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A

0984432676

chiemhuuphuoc69vva@gmail.com

3

Phạm Hoàng Khâm

Chủ tịch UBND xã Xà Phiên

091820490

khamxp@gmail.com

4

Phạm Minh Hậu

Chủ tịch UBND xã Lương Tâm

0946811882

ubndluongtam111@gmail.com

5

Trịnh Minh Cảnh

Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa

0948799550

trinhcanh82@gmail.com

6

Trần Đình Tuấn

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Đông

0919893476

dinhtuanvtdl@gmail.com

7

Huỳnh Thanh Pháo

Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng

0988376792

phaothuanhung@gmail.com

8

Trần Quốc Tuấn

Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa 

0946194233

ubluongnghia@gmail.com

9

Hứa Hoàng Gởi

Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn

0985040752

vanphongubvv@yahoo.com

         

6. HUYỆN CHÂU THÀNH A

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ e-mail

01

Trần Thanh Lâm

Chủ tịch

0969.69.21.96

tranthanhlam@gmail.com


Đang online: 6
Hôm nay: 14300
Đã truy cập: 4183930