Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Đông Phước Huyện Châu Thành

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 18
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ Ngày tháng năm sinh Nữ (đánh dấu X) Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 LƯU THỊ HOÀNG 1948 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi  
2 1 ĐỖ VĂN THANH 1947   Chủ hộ Khơ-me Ấp Đông Lợi  
  2 SƠN THỊ NA ĐA 1960 x Vợ Khơ-me Ấp Đông Lợi  
  3 ĐỖ VĂN ĐÔNG 1995   Con Khơ-me Ấp Đông Lợi  
  4 ĐỖ THỊ GIÀU 2000 x Con Khơ-me Ấp Đông Lợi  
  5 LÊ THỊ KHÁ 1995 x Dâu Kinh Ấp Đông Lợi  
3 1 PHẠM THỊ ÁNH 1952 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi x
4 1 NGUYỄN THỊ NĂM 1950 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi  
5 1 NGUYỄN VĂN GIÀU 1950   Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi  
  2 TRẦN THỊ ĐÓI 1949 x Vợ Kinh Ấp Đông Lợi  
  3 NGUYỄN VĂN BÉ EM 1983   Con Kinh Ấp Đông Lợi  
  4 NGUYỄN QUỐC QUY 2004   Cháu Kinh Ấp Đông Lợi  
  5 NGUYỄN THỊ BÉ NĂM 1/15/1987 x Con Kinh Ấp Đông Lợi  
  6 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 9/20/2011 x Cháu Kinh Ấp Đông Lợi  
  7 NGUYỄN THỊ THANH HIẾU 9/20/2011 x Cháu Kinh Ấp Đông Lợi  
  8 NGÔ THỊ KIỀU THƯƠNG 6/30/1986 x Dâu Kinh Ấp Đông Lợi  
  9 NGUYỄN MINH MẪN 11/7/2014   Cháu Kinh Ấp Đông Lợi x
  10 NGUYỄN THỊ THÙY MỴ 8/15/2017 x Cháu Kinh Ấp Đông Lợi x
6 1 NGÔ THỊ TƯ 1940 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi x
7 1 NGUYỄN THỊ NHUNG 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi x
8 1 NGUYỄN THỊ THẢO  1960 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi  
  2 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 1985 x Con Kinh Ấp Đông Lợi  
  3 PHẠM TẤN PHÁT 2005   Cháu Kinh Ấp Đông Lợi  
  4 PHẠM TẤN TRUYỂN 2006   Cháu Kinh Ấp Đông Lợi  
  5 PHẠM TẤN TIẾN 2011   Cháu Kinh Ấp Đông Lợi  
9 1 TRẦN THỊ HOA 1929 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi x
10 1 LÊ THỊ TUYẾT 1973 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi  
  2 NGUYỄN THỊ TUYẾT KHANH 2003 x Con Kinh Ấp Đông Lợi  
11 1 HỒNG VĂN SỨ 1980   Chủ hộ Khơ-me Ấp Đông Lợi  
  2 HUỲNH THỊ NHANH 1977 x Vợ Khơ-me Ấp Đông Lợi  
  3 HỒNG THỊ YẾN NHI 2007 x Con Khơ-me Ấp Đông Lợi  
  4 HỒNG THỊ YẾN HOA 2011 x Con Khơ-me Ấp Đông Lợi  
  5 HỒNG VĂN HÀO 2014   Con Khơ-me Ấp Đông Lợi x
12 1 HỒ THỊ VINH 1941 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi x
13 1 NGUYỄN VĂN THÌ 1989   Chủ hộ Kinh Ấp Đông Lợi  
  2 VÕ THỊ CẨM BỀN 1989 x Vợ Kinh Ấp Đông Lợi  
  3 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 3/27/2009 x Con Kinh Ấp Đông Lợi  
  4 NGUYỄN HOÀNG PHÚ ########   Con Kinh Ấp Đông Lợi  
  5 NGUYỄN HOÀNG KHẢI 6/13/2016   Con Kinh Ấp Đông Lợi x

               
 
Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 4
Hôm nay: 1956
Đã truy cập: 3368042