Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Đông Phước A Huyện Châu Thành

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 26
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ  Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 LÊ VĂN HIỀN 1982   Chủ hộ Kinh ấp Tân Thuận  
  2 LÊ VĂN ĐỆ 2003   Con Kinh ấp Tân Thuận  
  3 LÊ THỊ MẬN 2005 x Con  Kinh ấp Tân Thuận  
  4 LÊ THỊ VUI 2006 x Con Kinh ấp Tân Thuận  
  5 LÊ VĂN MẠNH 2013   Con Kinh ấp Tân Thuận x
  6 LÊ THỊ DIỄM MY 2010 x Con Kinh ấp Tân Thuận  
2 1 LÊ VĂN BÉ 1982   Chủ hộ Kinh ấp Tân Thuận  
  2 LÊ QUỐC DUY 2004   Con Kinh ấp Tân Thuận  
  3 LÊ THỊ BẢY 1952 x Mẹ Kinh ấp Tân Thuận  
3 1 NGUYỄN THỊ HOẶC 1947 x Chủ hộ Kinh ấp Tân Thuận x
4 1 NGUYỄN VĂN GIÁC 1957   Chủ hộ Kinh ấp Tân Thuận x
5 1 PHÙNG VĂN THÍCH 1959   Chủ hộ Kinh ấp Tân Thuận x
6 1 NGUYỄN VĂN BA 1941   Chủ hộ Kinh ấp Phước Lợi x
  2 NGUYỄN VĂN THANH 1980   Con Kinh ấp Phước Lợi  
  3 LÝ THỊ OANH KIỀU 1983 x Con Kinh ấp Phước Lợi  
  4 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 2012 x Cháu Kinh ấp Phước Lợi  
7 1 NGUYỄN THỊ GIÚP 1931 x Chủ hộ Kinh ấp Phước Lợi  
8 1 TRẦN THỊ RÊ 1948 x Chủ hộ Kinh ấp Phước Lợi  
  2 NGUYỄN THỊ LÁ 1968 x Con Kinh ấp Phước Lợi  
  3 NGUYỄN VĂN ANH 1983   Con Kinh ấp Phước Lợi  
  4 NGUYỄN VĂN QUẸO 1989   Cháu Kinh ấp Phước Lợi  
9 1 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 1989   Chủ hộ Kinh ấp Phước Lợi  
  2 ĐỖ THỊ LAN 1978 x Vợ Kinh ấp Phước Lợi  
  3 NGUYỄN BÌNH PHƯỚC 2004   Con Kinh ấp Phước Lợi  
  4 NGUYỄN BÌNH THIÊN 2010   Con Kinh ấp Phước Lợi  
10 1 NGUYỄN VĂN LAM 1989   Chủ hộ Kinh ấp Phước Lợi  
  2 PHẠM NGỌC NỮ 1993 x Vợ Kinh ấp Phước Lợi  
  3 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 2012 x Con Kinh ấp Phước Lợi  
  4 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 2016 x Con Kinh ấp Phước Lợi  
11 1 QUANG VĂN LỘC 1953   Chủ hộ Kinh ấp Phước Hòa  
12 1 NGUYỄN NGỌC DUNG 1952 x Chủ hộ Kinh ấp Phước Hòa  
13 1 NGUYỄN THỊ DIỆP 1933 x Chủ hộ Kinh ấp Phước Hòa x
14 1 LÂM THỊ CHUNG CHỊ 1955 x Chủ hộ Kinh ấp Phước Hòa  
15 1 TRẦN VĂN KHANH 1939   Chủ hộ Kinh ấp Phước Hòa  
  2 NGUYỄN THỊ THU 1951 x Vợ Kinh ấp Phước Hòa  
16 1 NGUYỄN THỊ NHẠN 1943 x Chủ hộ Kinh ấp Phước Hòa  
17 1 PHAN THANH TÙNG 1976   Chủ hộ Kinh ấp Phước Hòa  
  2 PHAN TRUNG NGUYÊN 9/23/2001   Con Kinh ấp Phước Hòa  
  3 PHAN THỊ MỸ DUYÊN ######## x Con Kinh ấp Phước Hòa  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 4
Hôm nay: 7601
Đã truy cập: 3333112