Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Đông Phú Huyện Châu Thành

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 21
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ  Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ NĂM 1931 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn x
  2 NGÔ HÀ 1946   Em Kinh ấp Phú Nhơn x
  3 PHẠM THỊ NHÍ 10/10/1992 x Cháu Kinh ấp Phú Nhơn  
  4 NGÔ BÍCH TUYỀN 10/11/2012 x Cháu Kinh ấp Phú Nhơn x
  5 NGÔ ƠN BÌNH 1981   Cháu Kinh ấp Phú Nhơn  
2 1 TRẦN VĂN MUÔN 1957   Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn x
  2 TRẦN THỊ NGUYỆT 1957 x Vợ Kinh ấp Phú Nhơn  
  3 TRẦN VĂN VŨ 15/8/2008   Cháu Kinh ấp Phú Nhơn  
3 1 BÙI THỊ TƯ 1934 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn x
4 1 LÊ THỊ DIỄM THÚY 1972 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn  
5 1 NGUYỄN THỊ PHƯỚC 1945 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn x
  2 NGUYỄN THANH NGUYÊN 1979   Con Kinh ấp Phú Nhơn  
  3 NGUYỄN NGỌC GIÀO 1983 x Con Kinh ấp Phú Nhơn  
  4 NGUYỄN THỊ BÍCH TIÊN 20/4/1996 x Con Kinh ấp Phú Nhơn  
  5 LÂM THỊ THƠ 1976 x Con Kinh ấp Phú Nhơn  
  6 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 2005 x Cháu Kinh ấp Phú Nhơn  
6 1 VÕ VĂN CHÍN 1945   Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn  
  2 TRẦN KIM NỮ 1948 x Vợ Kinh ấp Phú Nhơn  
  3 VÕ THỊ THU THẢO 03/11/2001 x Cháu Kinh ấp Phú Nhơn  
  4 VÕ VĂN VIỆT 1982   Con Kinh ấp Phú Nhơn x
7 1 TRƯƠNG THỊ MẾN 21/7/1959 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn  
  2 NGUYỄN QUỐC TOÀN 19/8/2004   Cháu Kinh ấp Phú Nhơn  
  3 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 24/8/2006   Cháu Kinh ấp Phú Nhơn  
  4 NGUYỄN TẤN LỢI 13/4/2009   Cháu Kinh ấp Phú Nhơn  
8 1 HỒ VĨNH XUÂN 1958 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn x
9 1 HỒ THỊ BÉ HAI 1948 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn  
10 1 HUỲNH THANH TÂM 1951   Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn  
11 1 NGUYỄN THỊ TÁM 1943 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn  
12 1 NGUYỄN VĂN TƯ 1943   Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn  
  2 PHẠM THỊ HAI 1947 x Vợ Kinh ấp Phú Nhơn  
13 1 HUỲNH THỊ HIỆP 1955 x Chủ hộ Khơ-me ấp Phú Nhơn  
  2 LÂM VĂN DÀN 1988   Con Khơ-me ấp Phú Nhơn  
  3 LÂM THỊ BÍCH DIỆP 1982 x Con Khơ-me ấp Phú Nhơn  
  4 LÂM VĂN HÀ 20/12/2009   Cháu Khơ-me ấp Phú Nhơn x
14 1 NGUYỄN THỊ KIẾM 1940 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn  
15 1 ĐỖ THỊ CHÍNH 1956 x Chủ hộ Kinh ấp Phú Nhơn  
  2 NGUYỄN THẠCH XƯA 1982   Con Kinh ấp Phú Nhơn  
  3 NGUYỄN THỊ XIẾU 1993 x Con Kinh ấp Phú Nhơn  
  4 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 2006   Cháu Kinh ấp Phú Nhơn  
  5 NGUYỄN MINH KHA 06/1/2012   Cháu Kinh ấp Phú Nhơn x
  6 NGUYẾN MINH TÍN 17/9/2014   Cháu Kinh ấp Phú Nhơn x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 10
Hôm nay: 7108
Đã truy cập: 3332636