Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Đại Thành Thành phố Ngã Bảy

Ngày 29-02-2020 - Lượt xem: 27
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU THẬP (N1)
1 1 NGUYỄN VĂN MÓT 1948   Chủ hộ Kinh Ấp Sơn Phú 1  
  2 NGUYỄN THỊ VUI 1941 x Vợ/chồng Kinh Ấp Sơn Phú 1  
  3 NGUYỄN THÀNH ĐỒNG 10/3/2012   Cháu Kinh Ấp Sơn Phú 1  
2 1 PHAN THỊ BA LÙ 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp Sơn Phú 1  
  2 PHAN THỊ LINH 1981 x Cháu Kinh Ấp Sơn Phú 1  
3 1 LÊ THỊ PHƯỢNG 1972   Chủ hộ Kinh Ấp Sơn Phú 1  
  2 NGUYỄN VĂN TÂN 1977 x Vợ/chồng Kinh Ấp Sơn Phú 1  
  3 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 07/06/1999 x Con Kinh Ấp Sơn Phú 1  
4 1 NGUYỄN VĂN LẮM 1955   Chủ hộ Kinh Ấp Sơn Phú 1  
5 1 HỒ THỊ MAI 1940 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông An x
  2 HỒ THỊ TRANG TIỀN 14/07/2010 x Cháu Kinh Ấp Đông An  
6 1 HUỲNH VĂN LÚA 1941   Chủ hộ Kinh Ấp Đông An x
  2 ĐINH THỊ GIÀU 1937 x Vợ/chồng Kinh Ấp Đông An  
7 1 HỒ THỊ KIM THOA 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông An  
8 1 NGUYỄN VĂN BÁI 1965 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông An A  
  2 THẠCH THỊ THU 1970   Vợ/chồng Khơ-me Ấp Đông An A  
  3 NGUYỄN HOÀNG DUY 1995   Con Kinh Ấp Đông An A  
  4 NGUYỄN HOÀNG ĐỆ 1998   Con Kinh Ấp Đông An A  
  5 NGUYỄN NHƯ Ý 02/06/2014 x Con Kinh Ấp Đông An A  
9 1 HUỲNH VĂN BÊ 1953   Chủ hộ Kinh Ấp Đông An A  
10 1 NGUYỄN VĂN MƯỜI 1956   Chủ hộ Kinh Ấp Đông An A  
  2 NGÔ THỊ MANH 1957 x Vợ/chồng Kinh Ấp Đông An A  
11 1 CAO VĂN BẢNH 1952   Chủ hộ Kinh Ấp Mang Cá  
  2 HUỲNH THỊ THO 1960 x Vợ/chồng Kinh Ấp Mang Cá  
  3 CAO THỊ MỸ HẰNG 1997 x Con Kinh Ấp Mang Cá  
  4 CAO KIM HIẾU 03/06/1999   Con Kinh Ấp Mang Cá  
12 1 TRẦN THỊ KIM LOAN 1950 x Chủ hộ Kinh Ấp Mang Cá x
13 1 NGUYỄN VĂN VŨ 1983   Chủ hộ Kinh Ấp Mang Cá  
  2 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 1984 x Vợ/chồng Kinh Ấp Mang Cá  
  3 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 15/10/2009 x Con Kinh Ấp Mang Cá  
  4 NGUYỄN THÀNH DUY 16/04/2011   Con Kinh Ấp Mang Cá  
14 1 LƯƠNG THỊ SÁU 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp Mang Cá  
  2 VÕ VĂN XẸP 1978   Con Kinh Ấp Mang Cá  
15 1 NGUYỄN THỊ CHIỂN 1948 x Chủ hộ Kinh Ấp Mang Cá  
  2 NGUYỄN VĂN NHÍ 1990   Con Kinh Ấp Mang Cá x
  3 NGUYỄN ANH TUẤN 05/07/2012   Cháu Kinh Ấp Mang Cá  
16 1 HUỲNH VĂN MẠNH 1952   Chủ hộ Kinh Ấp Mang Cá  
17 1 NGUYỄN VĂN HẢI 1965   Chủ hộ Kinh Ấp Mang Cá  
  2 PHẠM THỊ THU THỂ 1972 x Vợ/chồng Kinh Ấp Mang Cá  
  3 NGUYỄN VĂN HIỂN 1992   Con Kinh Ấp Mang Cá  
  4 NGUYỄN HOÀNG HỌC 2/3/1997   Con Kinh Ấp Mang Cá  
  5 NGUYỄN PHẠM CÁT TƯỜNG 24/9/2007 x Con Kinh Ấp Mang Cá  
  6 NGUYỄN PHẠM TỐ TỐ 23/4/2009 x Con Kinh Ấp Mang Cá  
18 1 HUỲNH THỊ HỒNG 1957 x Chủ hộ Kinh Ấp Cái Côn  
19 1 PHAN NGỌC PHƯỢNG 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp Mái Dầm x
20 1 HUỲNH THỊ NĂM 1941 x Chủ hộ Kinh Ấp Mái Dầm  
21 1 NGUYỄN VĂN LUYẾN 1956   Chủ hộ Kinh Ấp Mái Dầm x
  2 NGUYỄN HOÀI HẬN 1979   Con Kinh Ấp Mái Dầm x
22 1 THẠCH KHA LY 1980   Chủ hộ Khơ-me Ấp Mái Dầm  
  2 THẠCH THỊ KIM THOA 2005 x Con Khơ-me Ấp Mái Dầm  
  3 THẠCH KIM THI 2009 x Con Khơ-me Ấp Mái Dầm  
23 1 LÊ THỊ PHỤNG 1958 x Vợ/chồng Kinh Ấp Mái Dầm  
  2 HUỲNH QUỐC NGOAN 1994   Con Kinh Ấp Mái Dầm  
24 1 LÊ THỊ TUYẾT 1973 x Chủ hộ Kinh Ấp Mái Dầm  
  2 THẠCH VĂN KHƯƠNG 21/01/1990   Con Khơ-me Ấp Mái Dầm  
  3 THẠCH VĂN BẢO 11/2/1996   Con Khơ-me Ấp Mái Dầm  
  4 THẠCH BẢO ĐỨC 06/08/2009   Con Khơ-me Ấp Mái Dầm  
Tổng số 24 hộ nghèo (Trong đó N1: 24 hộ, N2: 0 hộ)

Tải danh sách Tại đây


Đang online: 4
Hôm nay: 7720
Đã truy cập: 3333226