Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Xà Phiên Huyện Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 35
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP(N1)
1 1 NGUYỄN VĂN MANH 1985   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 VÕ THỊ DIỄM 1985 x Chồng/vợ Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN THỊ QUỲNH VY 06/06/2011 x Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN CHÍ VĨNH 20/11/2017   Con Kinh Ấp 1 x
2 1 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 1937   Chủ hộ Kinh Ấp 1 x
  2 NGUYỄN THỊ DIỀN 1966 x Chồng/vợ Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN THANH NHÀN 1977   Con Kinh Ấp 1  
  4 PHẠM THỊ PHƯƠNG 1981 x Con Kinh Ấp 1  
  5 NGUYỄN THỊ KHA LIL 01/03/2000 x Cháu Kinh Ấp 1  
  6 NGUYỄN DUY KHÔI 23/04/2008   Cháu Kinh Ấp 1  
3 1 NGUYỄN VĂN THỪA 1987   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 PHẠM THỊ CẨM HƯỜNG 1987 x Chồng/vợ Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN VĂN DƯ 03/04/2008   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN THANH TIỀN 11/01/2009   Con Kinh Ấp 1  
4 1 NGUYỄN VĂN MƯỜI MỘT 1972   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN HỒNG LOAN 1972 x Chồng/vợ Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 23/12/1998   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 14/09/2006   Con Kinh Ấp 1  
5 1 NGÔ LINH DƯƠNG 13/04/1986   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 PHẠM THỊ SEN 1987 x Chồng/vợ Kinh Ấp 1  
  3 NGÔ QUỐC LINH 11/01/2007   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGÔ QUỐC DỈNH 09/09/2011   Con Kinh Ấp 1  
6 1 TRẦN CỬU LONG 1980   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 TRƯƠNG KIM ÍA 1983 x Chồng/vợ Kinh Ấp 1  
  3 TRẦN NHẬT KHÔI 28/08/2005   Con Kinh Ấp 1  
  4 TRƯƠNG THỊ SÁU 1950 x Mẹ Kinh Ấp 1  
  5 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 30/06/2012 x Con Kinh Ấp 1  
  6 TRẦN HOÀNG GIA LỘC 27/06/2015   Con Kinh Ấp 1 x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1510
Đã truy cập: 3367604