Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A Huyện Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 26
Số TT  Hộ Số TT khẩu Họ và tên chủ hộ và các thành viên trong gia đình Ngày tháng năm sinh Nữ (đánh dấu x) Quan hệ với Chủ hộ Dân tộc (ghi tên cụ thể) Địa chỉ (ấp/khu vực) Ghi chú (đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP N1
1 1 NGUYỄN THỊ XUÂN 1945 x Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 NGUYỄN VĂN THỨC 1972   Con Kinh Ấp 6  
  3 NGUYỄN THỊ CẨM LINH 1975 x Con Kinh Ấp 6  
  4 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 29/7/2003 x Cháu Kinh Ấp 6  
  5 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 19/3/2007   Cháu Kinh Ấp 6  
2 1 NGUYỄN VĂN DIỆN 1946   Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
  2 NGUYỄN THỊ NHỰT 1948 x Vợ Kinh Ấp 6 x
3 1 HỒ VĂN QUẬN 1965   Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 TRƯƠNG KIM KHOA 1959 x Vợ Kinh Ấp 6  
  3 HỒ VĂN TRƯỜNG 3/5/1994   Con Kinh Ấp 6  
4 1 TRẦN THỊ CHỌN 1981 x Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
  2 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 12/2/2007 x Con Kinh Ấp 6  
5 1 NGUYỄN THỊ TƯ 1943 x Vợ Kinh Ấp 6  
  2 BÙI VĂN MỪNG 1988   Con Kinh Ấp 6  
  3 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 20/01/1988 x Con Kinh Ấp 6  
  4 BÙI NGUYỄN HỒNG VUI 30/7/2008 x Cháu Kinh Ấp 6  
  5 BÙI NGUYỄN HỒNG HẠNH 25/4/2014 x Cháu Kinh Ấp 6 x
  6 BÙI NGUYỄN HỒNG PHÚC 25/4/2014 x Cháu Kinh Ấp 6 x
6 1 TRẦN VĂN BÌNH 1958   Chủ hộ Kinh Ấp 6  
7 1 NGUYỄN VĂN MẠNH 1965   Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 NGUYỄN THỊ HUỆ 1975 x Vợ Kinh Ấp 6  
  3 NGUYỄN THỊ THẢO 12/3/2001 x Con Kinh Ấp 6  
  4 NGUYỄN VĂN SƠN 1990   Con Kinh Ấp 6  
8 1 ĐẶNG VĂN BÉ 1936   Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
  2 LÊ THỊ TÁM 1946 x Vợ Kinh Ấp 6  
9 1 NGUYỄN THỊ NGỌC   1941 x Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
10 1 NGUYỄN MINH THANH 1946   Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
  2 TRẦN THỊ KỊCH 1954 x Vợ Kinh Ấp 6 x
11 1 TRẦN VĂN HỘI 1958   Chủ hộ Kinh Ấp 6  
12 1 PHẠM ÚT EM 1960   Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
  2 NGÔ THỊ DIỆU THIỆN 1963 x Vợ Kinh Ấp 6  
  3 PHẠM LÊ THÂN 16/8/1993   Con Kinh Ấp 6  
  4 KIỀU THỊ MỸ THANH 1993 x Con Kinh Ấp 6  
  5 PHẠM THỊ KHÁNH VY 03/7/2011 x Cháu Kinh Ấp 6  
  6 PHẠM HOÀNG HIẾU 12/11/2013   Cháu Kinh Ấp 6  
  7 PHẠM HOÀNG KHÁNH 10/02/2017   Cháu Kinh Ấp 6 x
13 1 TRẦN VĂN VINH 1993   Chủ hộ Kinh ẤP 06  
  2 TRẦN VĂN HẢI QUANG 10/6/2014   Con Kinh ẤP 06 x
  3 TRẦN VĂN HẢI LÂM 31/12/2015   Con Kinh Ấp 6 x
14 1 THỊ LÊN 1953 x Chủ hộ Khơ-me Ấp 7  
  2 THỊ TIẾN 1979 x Con Khơ-me Ấp 7  
  3 VÕ VĂN DƯ 1987   Con Khơ-me Ấp 7  
  4  THỊ BÍCH HẠNH 6/30/2003 x Cháu Khơ-me Ấp 7  
  5 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH 11/7/2016 x Cháu Khơ-me Ấp 7 x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 2
Hôm nay: 7845
Đã truy cập: 3333344