Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vĩnh Tường Huyện Vị Thủy

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 37
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ TƯ 1959 x Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
  2 PHẠM VĂN ĐỨC 1941   Vợ/chồng Kinh Ấp Xuân Thọ  
2 1 DƯƠNG HIẾU LÀI 1945   Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
  2 LÊ THỊ LOAN 1947 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xuân Thọ  
3 1 ĐẶNG THỊ DIỆU 1941 x Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
4 1 MAI VĂN CỜ 1984   Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
  2 TRẦN THỊ XINH 1982 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xuân Thọ  
  3 MAI KỲ PHƯƠNG 11/11/2009 x Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
  4 MAI ANH 14/9/2012 x Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
5 1 MAI THỊ THÚY 1982 x Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
  2 VÕ THỊ THÙY DƯƠNG 7/12/2010 x Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
  3 MAI VÕ KIỀU VÂN 2017 x Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
6 1 LÊ VĂN THANH 1984   Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
  2 TRẦN THỊ TRÚC 1993 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xuân Thọ  
  3 LÊ THỊ BẢO DUY 10/6/2015 x Con Kinh Ấp Xuân Thọ x
  4 LÊ THỊ BẢO THI 6/7/2016 x Con Kinh Ấp Xuân Thọ x
7 1 TRẦN HỬU PHI 1987   Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
  2 LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG 1993 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xuân Thọ  
  3 TRẦN HỮU ĐĂNG 14/01/2013   Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
8 1 PHẠM VĂN ĐIỂN 1954   Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
  2 NGUYỄN THỊ HAI 1956 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xuân Thọ  
  3 TRẦN KIM LAN 1978 x Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
9 1 PHẠM THỊ THU HÀ 1969 x Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
  2 LÊ VĂN THUẬN 1967   Vợ/chồng Kinh Ấp Xuân Thọ  
  3 LÊ PHÚC THẢO 1996   Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
  4 LÊ VĂN KHÁNH 19/4/2003   Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
  5 NGUYỄN CAO NGỌC NHUNG 05/12/1999 x Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
  6 LÊ VĂN GIÀU 07/09/2017   Cháu Kinh Ấp Xuân Thọ x
10 1 NGUYỄN VĂN ĐÁO 19/4/1977   Chủ hộ Kinh Ấp Xuân Thọ  
  2 HUỲNH THỊ CẨM VÂN 1970 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xuân Thọ  
  3 NGUYỄN NHỰT PHI 20/1/2005   Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
  4 NGUYỄN THỊ HUYỀN 9/9/2006 x Con Kinh Ấp Xuân Thọ  
11 1 NGUYỄN THỊ YẾN 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp Vĩnh Lộc  
12 1 LÊ VĂN LƯỢNG 1949   Chủ hộ Kinh Ấp Vĩnh Lộc x
  2 LÊ THỊ ÂN 1953 x Vợ/chồng Kinh Ấp Vĩnh Lộc  
13 1 ĐẶNG THỊ MAI 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp Vĩnh Lộc  
14 1 LÊ VĂN TƯƠI 1961   Chủ hộ Kinh Ấp Vĩnh Lộc  
  2 LÊ THỊ THU CÚC 1984 x Con Kinh Ấp Vĩnh Lộc  
  3 LÊ NGUYỄN TUẤN KIỆT 1/2/2008   Cháu Kinh Ấp Vĩnh Lộc  
  4 NGUYỄN CHÍ TÌNH 16/08/2001   Cháu Kinh Ấp Vĩnh Lộc  
  5 NGUYỄN THỊ THÚY AN 20/03/2004 x Cháu Kinh Ấp Vĩnh Lộc  
  6 NGUYỄN THỊ THÚY VY 13/10/2007 x Cháu Kinh Ấp Vĩnh Lộc  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 8
Hôm nay: 7034
Đã truy cập: 3332568