Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vĩnh Trung Huyện Vị Thủy

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 56
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5   6 7 8
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 ĐẶNG VĂN DÂN 1969   Chủ hộ Kinh Ấp 1   
  2 HỒ THỊ HƯỜNG 1969 x Vợ/Chồng Kinh Ấp 1   
  3 ĐẶNG VĂN TÂM 1988   Con Kinh Ấp 1   
  4 ĐẶNG THỊ LỆ CHI 1992 x Con Kinh Ấp 1   
  5 ĐẶNG HOÀI THƯƠNG 17/02/2012   Con Kinh Ấp 1   
2 1 LÊ VĂN AN 1980   Chủ hộ Kinh Ấp 1   
  2 TÔ THỊ LÝ 1981 x Vợ/Chồng Kinh Ấp 1   
  3 LÊ THỊ NHƯ Ý 1/3/2009 x Con Kinh Ấp 1   
  4 LÊ THỊ YẾN 17/06/2012 x Con Kinh Ấp 1   
3 1 DƯƠNG VĂN SỬ 5/10/1977   Chủ hộ Kinh Ấp 1   
  2 NGUYỄN THỊ LAN 1984 x Vợ/Chồng Kinh Ấp 1   
  3 DƯƠNG MINH LUÂN 2002   Con Kinh Ấp 1   
  4 DƯƠNG TẤN CÔNG 10/10/2006   Con Kinh Ấp 1   
4 1 LÊ VĂN TÁNH 1967   Chủ hộ Kinh Ấp 1   
  2 TRẦN THỊ THẮM  1968 x Vợ/Chồng Kinh Ấp 1   
  3 LÊ VĂN HẬN 1999   Con Kinh Ấp 1   
5 1 LÊ THỊ LỢI 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp 1   
6 1 TRANG THỊ MỸ HAI 1979 x Chủ hộ Kinh Ấp 1   
  2 TRANG NGỌC NGÀ 27/06/2005 x Con Kinh Ấp 1   
  3 TRANG NGỌC HÂN 29/03/2007 x Con Kinh Ấp 1   
7 1 THẠCH THỊ MI 1946 x Chủ hộ Khơ-me Ấp 1   
  2 THẠCH TRANH BI RUM 1980   Con Khơ-me Ấp 1   
  3 THẠCH TRANH PA HI RÔ 1984   Con Khơ-me Ấp 1   
  4 THẠCH THỊ PA RI 1986 x Con Khơ-me Ấp 1   
  5 LÊ THỊ NĂM 1982 x Con Kinh Ấp 1   
  6 THẠCH THỊ THÚY PHƯỢNG 2009 x Cháu Kinh Ấp 1   
  7 THẠCH TIẾN THÀNH 12/3/2014   Cháu Kinh Ấp 1   
8 1 TRƯƠNG THỊ HỒNG THI 1992 x Chủ hộ Kinh Ấp 1   
  2 TRƯƠNG VĂN PHƯƠNG 1985   Vợ/Chồng Kinh Ấp 1   
  3 TRƯƠNG HOÀNG THÁI 2011   Con Kinh Ấp 1   
9 1 PHAN VĂN CHÚC 1987   Chủ hộ Kinh Ấp 1   
  2 TRẦN THỊ ĐIỀU  1989 x Vợ/Chồng Kinh Ấp 1   
  3 PHAN TRỌNG PHÚC 29/08/2011   Con Kinh Ấp 1   
  4 PHAN THỊ NHƯ Ý 12/19/2015 x Con Kinh Ấp 1   
10 1 BÙI THỊ VIỆT NGA 1963 x Chủ hộ Kinh Ấp 1   
  2 NGUYỄN VĂN NGHIỆP 1989   Con Kinh Ấp 1   
11 1 VÕ BÌNH SỰ 1981   Chủ hộ Kinh Ấp 1   
  2 ĐẶNG THỊ LIÊN 1981 x Vợ/Chồng Kinh Ấp 1   
  3 VÕ BẢO NGỌC 2010 x Con Kinh Ấp 1   
  4 VÕ NGỌC HÂN 21/03/2014 x Con Kinh Ấp 1   
12 1 NGUYỄN VĂN NGHỀ 1988   Chủ hộ Kinh Ấp 1   

 

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 

 


Đang online: 6
Hôm nay: 7726
Đã truy cập: 3333232