Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Đông Huyện Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 20
Số
TT
 hộ
Số
TT khẩu 
Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ  Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan
hệ với
chủ
hộ
Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/
khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT
 khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN VĂN DIỆU 1958 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THỊ THU 1960 x Vợ Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN VĂN THUẬN 1991   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 3/21/2006 x Cháu Kinh Ấp 1  
  5 NGUYỄN THỊ LÝ 1989 x Con Kinh Ấp 1 x
  6 HUỲNH THỊ A LAN 1989 x Dâu Kinh Ấp 1  
  7 NGUYỄN CHẤN HƯNG 7/16/2014   Cháu Kinh Ấp 1 x
  8 NGUYỄN HOÀNG NAM 5/5/2018   Cháu Kinh Ấp 1  
2 1 NGUYỄN THỊ THẬM 1940 x Chủ hộ Kinh Ấp 1 x
  2 NGUYỄN THỊ MỸ 1960 x Con Kinh Ấp 1 x
  3 NGUYỄN THỊ BẢO XUYÊN 1984 x Con Kinh Ấp 1 x
3 1 LÊ VĂN QUÂN 1987   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 LÊ QUỐC THẮNG 2014   Con Kinh Ấp 1 x
  3 LÊ THỊ KIM NGÂN 2018 x Con Kinh Ấp 1  
4 1 NGUYỄN THỊ MAI 1962 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THỊ TIỀN 1987 x Con Kinh Ấp 1 x
  3 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 3/24/2000 x Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 7/6/2006 x Cháu Kinh Ấp 1  
5 1 NGUYỄN THỊ HẬU 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp 2 x
6 1 NGUYỄN THỊ HẠNH 1949 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 NGUYỄN VĂN BÉ 1981   Con Kinh Ấp 2  
  3 TRỊNH THỊ THANH 1980 x Dâu Kinh Ấp 2  
  4 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 11/28/2012 x Cháu Kinh Ấp 2  
  5 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÀ 7/12/2016 x Cháu Kinh Ấp 2 x
7 1 NGUYỄN VĂN CƯNG 1966   Chủ hộ Kinh Ấp 2 x
8 1 NGUYỄN THỊ LÝ 1932 x Chủ hộ Kinh Ấp 2 x
9 1 NGUYỄN HOA NAM 1960   Chủ hộ Kinh Ấp 2 x
  2 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 1979   Cháu Kinh Ấp 2 x
10 1 PHAN VĂN LẬP 1952   Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 LƯU THỊ NHỰ 1958 x Vợ Kinh Ấp 2  
  3 PHAN VĂN HỮU 1982   Con Kinh Ấp 2  
  4 NGUYỄN THỊ MUA 1984 x Con Kinh Ấp 2  
  5 PHAN THỊ HUYỀN TRÂN 8/15/2007 x Cháu Kinh Ấp 2  
  6 PHAN THỊ KIM THOA 11/4/2011 x Cháu Kinh Ấp 2  
11 1 ĐẶNG THỊ ĐẸP 1942 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 NGUYỄN PHÚ QUÝ 6/8/2010   Con Kinh Ấp 2  
12 1 DƯƠNG THỊ NĂM 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 QUÁCH VĂN SƠN 1986   Con Kinh Ấp 2  
  3 QUÁCH THỊ THANH TIỀN 5/8/2011 x Con Kinh Ấp 2  
13 1 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 2/16/1983 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 DƯƠNG MINH TÁNH 5/5/2005   Con Kinh Ấp 2  
  3 NGUYỄN THỊ LAN ANH 4/26/2011 x Con Kinh Ấp 2  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 6
Hôm nay: 7621
Đã truy cập: 3333131