Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây Huyện Vị Thủy

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 75
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ TRĂM 1966 x Chủ hộ Kinh ấp 1 x
  2 NGUYỄN VĂN BÌNH 1969   Vợ/chồng Kinh ấp 1  
  3 LÊ THANH THỦY 1976 x Con Kinh ấp 1  
  4 NGUYỄN TẤN AN 2001   Cháu Kinh ấp 1  
  5 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 4/10/2004 x Cháu Kinh ấp 1  
  6 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 4/30/2005 x Cháu Kinh ấp 1  
  7 NGUYỄN VĂN HIỂU 1979   Con Kinh ấp 1  
  8 THỊ SƠN 1984 x Con Kinh ấp 1  
  9 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 3/17/2007 x Cháu Kinh ấp 1  
  10 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 6/20/2010 x Cháu Kinh ấp 1  
2 1 THỊ NGHIÊM 1949 x Chủ hộ Kinh ấp 1  
  2 NGUYỄN VĂN THANH 1974   Con Kinh ấp 1  
  3 NGUYỄN VĂN MINH 1983   Con Kinh ấp 1  
  4 NGUYỄN VĂN KHANH 1988   Con Kinh ấp 1  
  5 NGUYỄN VĂN PHỐ 2007   Cháu Kinh ấp 1  
  6 NGUYỄN VĂN TRỢ 2009   Cháu Kinh ấp 1  
3 1 NGUYỄN THỊ MƯỜI HAI 1955 x Chủ hộ Kinh ấp 1  
  2 NGUYỄN VĂN VŨ 1988   Con Kinh ấp 1  
4 1 PHẠM THỊ HAI 1937 x Chủ hộ Kinh ấp 2  
  2 LÊ VĂN TÝ 1979   Con Kinh ấp 2  
5 1 NGUYỄN VĂN MAU 1949   Chủ hộ Kinh ấp 2  
  2 NGUYỄN VĂN THỬ 1975   Con Kinh ấp 2  
  3 THỊ XÊ ĐA 1977 x Con Kinh ấp 2  
  4 NGUYỄN NGỌC DUY 2007   Cháu Kinh ấp 2  
  5 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 2012   Cháu Kinh ấp 2  
6 1 THÁI THỊ TRẦM 1940 x Chủ hộ Kinh ấp 2  
  2 CHẾ VĂN TẠO 2007   Cháu Kinh ấp 2  
  3 CHẾ THỊ TƯỜNG VY 2008 x Cháu Kinh ấp 2  
  4 CHẾ HOÀNG ANH 2012   Cháu Kinh ấp 2  
7 1 TRẦN THỊ PHÙNG 1949 x Chủ hộ Kinh ấp 2  
  2 ĐÀO VĂN TRẮNG 1968   Con Kinh ấp 2  
8 1 PHẠM TUYẾT LAN 1965 x Chủ hộ Kinh ấp 2  
  2 DƯƠNG VĂN QUỐC 1999   Con Kinh ấp 2  
  3 PHẠM CÔNG PHÚC 1971   Anh/chị/em Kinh ấp 2  
  4 DƯƠNG MỸ KỲ 2011   Cháu Kinh ấp 2  
  5 DƯƠNG QUỐC NAM 2/22/2013   Cháu Kinh ấp 2  
9 1 LƯƠNG HỮU TRÍ 1955   Chủ hộ Kinh ấp 2  
  2 TRẦN THỊ DIỆP 1958 x Vợ/chồng Kinh ấp 2  
  3 LƯƠNG HOÀNG DIỆU 1984   Con Kinh ấp 2  
  4 LƯƠNG THANH BỀN 1987   Con Kinh ấp 2  
  5 LƯƠNG THỊ BÉ THƠ 1989 x Con Kinh ấp 2  
  6 NGÔ THỊ ĐEN 1981 x Con Kinh ấp 2  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 27
Hôm nay: 1878
Đã truy cập: 3367964