Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vị Đông Huyện Vị Thủy

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 41
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với Chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 VÕ THỊ DUNG 1968 x Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 TRẦN VĂN CHÍNH 1966   Chồng Kinh Ấp 1A  
  3 LÊ VĂN ĐẠI 2/6/2014   Cháu Kinh Ấp 1A x
  4 TRẦN THỊ DIỄM 2/10/1990 x Con Kinh Ấp 1A  
2 1 NGUYỄN THỊ HỒNG 1967 x Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 NGUYỄN VỦ ĐỨC 12/1/2004   Con Kinh Ấp 1A  
3 1 LÊ VĂN SANG 15/02/1973   Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 PHAN THỊ HƯỜNG 4/4/1973 x Vợ  Kinh Ấp 1A  
  3 LÊ HOÀNG KHẢI 9/9/2010   Con Kinh Ấp 1A  
  4 LÊ TRỌNG NGHĨA 2/11/2009   Con Kinh Ấp 1A  
4 1 HUỲNH THỊ LỆ HẰNG 2/10/1970 x Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 TẠ VĂN HẬU 10/10/2007   Con Kinh Ấp 1A  
5 1 HUỲNH VĂN THIỆU 1960   Chủ hộ Kinh Ấp 1A x
  2 LÊ THỊ MỸ CHÂU 1969 x Vợ  Kinh Ấp 1A  
  3 HUỲNH MINH THUẬN 5/10/2007   Con Kinh Ấp 1A  
  4 HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG 18/02/1996 x Con Kinh Ấp 1A  
6 1 NGUYỄN VĂN LỘC 15/05/1987   Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 NGUYỄN HỒNG TƯƠI 2/10/1994 x Vợ  Kinh Ấp 1A  
  3 NGUYỄN VĂN LUÂN 18/02/2011   Con Kinh Ấp 1A  
  4 NGUYỄN VĂN KHANG 1/18/2016   Con Kinh Ấp 1A x
7 1 NGUYỄN VĂN ĐÁ 1974   Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 NGÔ THỊ HOÀNG 1974 x Vợ  Kinh Ấp 1A  
  3 NGUYỄN THỊ TIÊN 2000 x Con Kinh Ấp 1A x
  4 NGUYỄN VĂN VÀNG 18/09/2005   Con Kinh Ấp 1A  
  5 NGUYỄN THỊ HẰNG 2/11/2008 x Con Kinh Ấp 1A  
8 1 NGUYỄN VĂN MIÊN 1/1/1932   Chủ hộ Kinh Ấp 1A x
  2 NGYỄN THỊ MỸ THANH 10/5/1977 x Con Kinh Ấp 1A  
  3 NGUYỄN THỊ TRINH 10/10/1979 x Con Kinh Ấp 1A  
  4 DANH THỊ MAI YẾN 4/1/2007 x Cháu Khơ-me Ấp 1A  
9 1 PHAN THỊ CẬN 1/1/1951 x Chủ hộ Kinh Ấp 1A x
10 1 TRẦN THỊ PHƯỢNG 5/6/1984 x Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 LÝ THÀNH ÚT 1968   Chồng Kinh Ấp 1A  
  3 LÝ THANH TÚ 27/09/2006   Con Kinh Ấp 1A  
  4 TRẦN THỊ KIM THO 18/08/2010 x Con Kinh Ấp 1A  
  5 LÝ THANH TÂM 10/25/2018   Con Kinh Ấp 1A  
11 1 LÊ VĂN LỢI 2/5/1976   Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 LÊ THỊ EM 1/1/1985 x Vợ  Kinh Ấp 1A  
  3 LÊ NHỰT QUANG 1/11/2008   Con Kinh Ấp 1A  
  4 LÊ THỊ NGỌC TRÂN 10/4/2013 x Con Kinh Ấp 1A x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1920
Đã truy cập: 3368006