Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vị Trung Huyện Vị Thủy

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 26
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN VĂN TÂM 1980   Chủ hộ Kinh Ấp 7  
  2 NGUYỄN THỊ THÙY 1979 x Vợ/chồng Kinh Ấp 7  
  3 NGUYỄN DUY KHÁNH 20/5/2001   Con Kinh Ấp 7  
  4 NGUYỄN KHÁNH EM 23/8/2004   Con Kinh Ấp 7  
  5 NGUYỄN KHÁNH DUY 17/4/2014   Con Kinh Ấp 7 x
2 1 LÊ THỊ SA 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp 7  
3 1 TRẦN VĂN HÊN 1933   Chủ hộ Kinh ẤP 8 x
  2 TRỊNH THỊ NGỘ 1934 x Vợ/chồng Kinh ẤP 8 x
  3 TRẦN THỊ BÉ TƯ 1959 x Con Kinh ẤP 8 x
4 1 NGUYỄN VĂN THAY 1982   Chủ hộ Kinh ẤP 8  
  2 TRẦN VĂN CÔNG 2004   Con Kinh ẤP 8  
  3 NGUYỄN HỮU KHÁ 2012   Con Kinh ẤP 8  
  4 NGUYỄN THỊ HỒNG THƠ 2010 x Con Kinh ẤP 8  
5 1 TRẦN THỊ NHUNG 1940 x Chủ hộ Kinh ẤP 8  
  2 NGUYỄN VĂN NHÍ 1985   Con Kinh ẤP 8  
  3 CÙ THỊ MỸ HÀ 10/8/1993 x Con Kinh ẤP 8  
  4 NGUYỄN THỊ THÚY AN 24/12/2011 x Cháu Kinh ẤP 8  
6 1 LÊ PHƯƠNG BÌNH 1981   Chủ hộ Kinh ẤP 8  
  2 THỊ DIỆU 21/6/1992 x Vợ/chồng Kinh ẤP 8  
  3 LÊ DI BẢO 13/9/2014   Con Kinh ẤP 8 x
  4 LÊ THỊ TỎ 23/12/2015 x Con Kinh ẤP 8 x
7 1 LƯU KIM HON 1971 x Chủ hộ Kinh ẤP 8  
  2 NGUYỄN VĂN GIANG 1971   Vợ/chồng Kinh ẤP 8  
  3 LƯU MỸ PHỤNG 11/3/2003 x Con Kinh ẤP 8  
8 1 TRẦN  QUỐC THẾ 1972   Chủ hộ Kinh Ấp 9  
  2 TRẦN NGỌC ĐÍNH 09/11/1998 x Con Kinh Ấp 9  
  3 TRẦN BÍCH NGỌC 12/8/2001 x Con Kinh Ấp 9  
  4 TRẦN QUỐC BẢO 03-07-2012   Con Kinh Ấp 9  
9 1 NGUYỄN VĂN NĂM 1951   Chủ hộ Kinh Ấp 9  
  2 NGUYỄN VĂN LỘC 1971   Con Kinh Ấp 9  
  3 NGUYỄN VĂN THỌ 13/6/2007   Cháu Kinh Ấp 9  
  4 NGUYỄN THỊ  PHƯỢNG 1972 x Con Kinh Ấp 9  
10 1 SƠN THI 1976   Chủ hộ Khơ-me Ấp 9  
  2 TRẦN THỊ QUỜN 1979 x Vợ/chồng Khơ-me Ấp 9  
  3 SƠN THÁI 15/9/1999   Con Khơ-me Ấp 9  
  4 SƠN THI CHÀNH THU 13/8/2006 x Con Khơ-me Ấp 9  
11 1 NGUYỄN THỊ ÚT 1937 x Chủ hộ Kinh Ấp 9 x
  2 NGUYỄN VĂN HẾT 1980   Con Kinh Ấp 9  
12 1 NGUYỄN THỊ ĐIỂM 1944 x Chủ hộ Kinh Ấp 9  
  2 NGUYỄN THỊ ÚT 1985 x Con Kinh Ấp 9  
13 1 TRẦN VĂN DỮNG 1982   Chủ hộ Kinh Ấp 9  
  2 NGUYỄN THỊ BÍCH 1987 x Vợ/chồng Kinh Ấp 9  
  3 TRẦN THỊ KIM VÀNG 05/6/2005 x Con Kinh Ấp 9  
  4 TRẦN QUỐC ĐẠI 31/8/2007   Con Kinh Ấp 9  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 2
Hôm nay: 7709
Đã truy cập: 3333215