Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vị Thủy Huyện Vị Thủy

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 25
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ GIÀO 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp 3  
2 1 NGUYỄN VĂN TÌNH 1946   Chủ hộ Kinh Ấp 3  
  2 BÙI THỊ XUYẾN 1949 x Vợ Kinh Ấp 3  
  3 NGUYỄN THANH TÚ  1976   Con  Kinh Ấp 3  
  4 NGUYỄN THANH QUANG 1979   Con  Kinh Ấp 3  
  5 LÊ THỊ MỪNG 1979   Dâu  Kinh Ấp 3  
  6 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 1980   Dâu  Kinh Ấp 3  
  7 NGUYỄN THANH HÙNG 2007   Cháu Kinh Ấp 3  
3 1 NGUYỄN THỊ VÀNG 1966 x Chủ hộ Kinh Ấp 3  
  2 DƯƠNG VĂN NỞ 1989   Con  Kinh Ấp 3  
  3 DƯƠNG THỊ NHƯ Ý 8/27/2004 x Con  Kinh Ấp 3  
  4 DƯƠNG NGỌC MỸ UYÊN 6/5/2016 x Cháu Kinh Ấp 3 x
  5 NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN 9/13/1997 x Dâu Kinh Ấp 3  
4 1 PHẠM THỊ XUỐI 1956 x Chủ hộ Kinh Ấp 3 x
5 1 TÔN HỒNG SƯƠNG 1953   Chủ hộ Kinh Ấp 3 x
6 1 NGUYỄN THỊ GƯƠNG 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp 3  
  2 NGUYỄN THỊ DIỄM 1975 x Con  Kinh Ấp 3  
  3 LÊ VĂN HÙNG 1977   Rể Kinh Ấp 3  
7 1 ĐOÀN VĂN TUẤN 1979   Chủ hộ Kinh Ấp 3  
  2 NGUYỄN THỊ QUÝT 1989 x Vợ Kinh Ấp 3  
  3 ĐOÀN THỊ ANH THƯ 4/7/2009 x Con Kinh Ấp 3  
  4 ĐOÀN THỊ YẾN THƯ 7/14/2017 x Con Kinh Ấp 3 x
8 1 LÊ VĂN TÍCH 1968   Chủ hộ Kinh Ấp 3  
  2 ĐÀO THỊ ÚT EM 1968 x Vợ Kinh Ấp 3  
  3 LÊ HOÀNG KHANG 1991   Con Kinh Ấp 3  
  4 LÊ HOÀNG KHA 1992   Con Kinh Ấp 3  
  5 LÊ MỘNG KHA 1994 x Con Kinh Ấp 3  
  6 LÊ THỊ KIỀU OANH 1996 x Con Kinh Ấp 3  
  7 LÊ THỊ MỘNG KIỀU 9/12//2007 x Con Kinh Ấp 3  
  8 LÊ HOÀNG KHAI 6/16/2011   Con Kinh Ấp 3  
9 1 TRẦN VĂN TƯ 5/17/1905   Chủ hộ Kinh Ấp 4  
10 1 PHẠM ÚT ANH 1966   Chủ hộ Kinh Ấp 4  
  2 NGUYỄN THỊ Ở 1967 x Vợ Kinh Ấp 4  
  3 PHẠM VĂN NHỚ 1985   Con  Kinh Ấp 4  
  4 PHẠM VĂN TRUNG 8/25/1991   Con  Kinh Ấp 4  
  5 PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN 5/19/1993 x Con  Kinh Ấp 4  
  6 PHẠM VĂN TUẤN 2/3/2009   Cháu Kinh Ấp 4  
  7 PHẠM LÊ HOÀNG VŨ KHANG 7/2/1905   Cháu Kinh Ấp 4  
  8 PHẠM VĂN THIÊN 1/5/2014   Cháu Kinh Ấp 4 x
  9 NEÁNG SÂY SO 2/15/1995 x Dâu  Khơ-me Ấp 4  
11 1 PHẠM VĂN MANG 1954   Chủ hộ Kinh Ấp 4 x
12 1 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 1977 x Chủ hộ Kinh Ấp 4  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 8
Hôm nay: 7358
Đã truy cập: 3332884