Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vị Thanh Huyện Vị Thủy

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 36
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 PHẠM THỊ GẤM 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN VĂN ĐỒ 1970   Con Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN VĂN ĐẠT 1972   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN VĂN ĐỜI 1979   Con Kinh Ấp 1  
  5 NGUYỄN VĂN HOÀNG KHA 10/23/2001   Cháu Kinh Ấp 1  
2 1 TRƯƠNG VĂN THU 1949   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THANH HƯƠNG 1958 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG 1980   Con Kinh Ấp 1  
  4 TRƯƠNG THỊ MỸ HUỆ 12/25/2012 x Cháu Kinh Ấp 1  
3 1 NGUYỄN VĂN HAI 1965   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THỊ LỆ 1973 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN HOÀNG KHẢ 1995   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN THỊ TRINH 8/29/2005 x Con Kinh Ấp 1  
  5 NGUYỄN TUẤN KHA 6/11/2009   Con Kinh Ấp 1  
4 1 TRẦN THỊ ĐẦM 1945 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
5 1 TRẦN THỊ HÀ 1948 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
6 1 VÕ THỊ CHÍNH 1937 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
7 1 TRẦN VĂN NGHIỆP 1967   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 PHẠM THỊ THANH 1972 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 TRẦN THỊ MỸ XUYÊN 4/28/1999 x Con Kinh Ấp 1  
  4 TRẦN THỊ MỸ DUY 3/28/2002 x Con Kinh Ấp 1  
  5 TRẦN THỊ MỸ TÚ 7/2/2003 x Con Kinh Ấp 1  
8 1 NGUYỄN VĂN SỊ 1949   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THỊ TƯ 1952 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN HOÀNG LINH 1981   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN TUYẾT NHI 6/4/2007 x Con Kinh Ấp 1  
  5 NGUYỄN HOÀNG VŨ 2/8/2009   Con Kinh Ấp 1  
9 1 MAI VĂN QUÂN 1982   Chủ hộ Kinh Ấp 03  
  2 MAI CHÚC LAM 10/16/2007 x Con Kinh Ấp 03  
  3 MAI THANH NHÃ 5/22/2012   Con Kinh Ấp 03  
  4 NGUYỄN THỊ HÃO 1985 x Vợ/chồng Kinh Ấp 03  
  5 MAI BÍCH TIỀN 11/20/2018 x Con Kinh Ấp 03  
10 1 NGÔ THỊ ƠN 1942 x Chủ hộ Kinh Ấp 03 x
11 1 PHẠM THỊ ẢNH 1933 x Chủ hộ Kinh Ấp 03 x
12 1 TRẦN MINH PHÁT 1963   Chủ hộ Kinh Ấp 03  
  2 NGUYỄN THỊ TUYẾT 1958 x Vợ/chồng Kinh Ấp 03 x
13 1 NGUYỄN THỊ MĨA 1932 x Chủ hộ Kinh Ấp 03 x
  2 NGUYỄN THỊ ĐẸP 1973 x Con Kinh Ấp 03  
  3 NGUYỄN THỊ HỒNG VIỄN 9/28/1994 x Cháu Kinh Ấp 03  
  4 TRẦN VĂN KHỞI 16/08/20010   Cháu Kinh Ấp 03  
  5 TRẦN VĂN PHIÊN 1977   Con Kinh Ấp 03  
14 1 NGUYỄN THỊ ĐIỀU 1955 x Chủ hộ Kinh Ấp 03  
  2 NGUYỄN VĂN SUOL 1984   Con Kinh Ấp 03  
  3 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 3/1/2005   Con Kinh Ấp 03  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1812
Đã truy cập: 3367900