Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Vị Thắng Huyện Vị Thủy

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 25
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 ĐINH HOÀNG QUÍ 1982   Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 ĐINH HOÀNG CHIÊU 13/3/2007   Con Kinh Ấp 6  
2 1 ĐINH THỊ DỄ 1961 x Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 ĐINH THỊ MỸ TRÂN 1997 x Con Kinh Ấp 6  
3 1 ĐINH VĂN THUẦN 1930   Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 BÙI THỊ HAI 1938 x Vợ/chồng Kinh Ấp 6  
4 1 LÊ VĂN THO 1954   Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 NGUYỄN THỊ THƠI 1952 x Vợ/chồng Kinh Ấp 6  
5 1 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 20/2/1951 x Chủ hộ Kinh Ấp 6  
6 1 NGUYỄN VĂN CHÍ CÔNG 1987   Chủ hộ Kinh Ấp 7  
  2 LÊ THỊ NHIỀU 1989 x Vợ/chồng Kinh Ấp 7  
  3 NGUYỄN VĂN CHÍ ĐĂNG 22/5/2009   Con Kinh Ấp 7  
  4 NGUYỄN VĂN CHÍ TỎA 30/4/2015   Con Kinh Ấp 7  
  5 NGUYỄN VĂN CHÍ SÁNG 30/04/2015   Con Kinh Ấp 7  
7 1 NGUYỄN VĂN HAI  1948   Chủ hộ Kinh Ấp 7  
  2 TRƯƠNG THỊ HIẾU 1954 x Vợ/chồng Kinh Ấp 7  
  3 NGUYỄN VĂN TOÀN 1987   Con Kinh Ấp 7  
8 1 LÊ THỊ LÁNG 1940 x Chủ hộ Kinh Ấp 7  
9 1 LÊ THỊ HỒNG LŨY 1973 x Chủ hộ Kinh Ấp 7  
  2 LÊ VĂN HUỆ MINH 1/1/2008   Con Kinh Ấp 7  
10 1 NGUYỄN VĂN MẠNH 00/00/1980   Chủ hộ Kinh Ấp 8  
  2 NGUYỄN THỊ LOAN 00/00/1988 x Vợ/chồng Kinh Ấp 8  
  3 NGUYỄN THỊ THÚY VY 8/6/2010 x Con Kinh Ấp 8  
11 1 NGUYỄN VĂN LẸ 00/00/1931   Chủ hộ Khơ-me Ấp 8  
  2 KIM BÌNH 00/00/1965   Con Kinh Ấp 8  
  3 NGUYỄN THỊ MƯỚT 00/00/1977 x Con Kinh Ấp 8  
  4 TRẦN VĂN TÚC 25/7/2000   Cháu Kinh Ấp 8  
  5 TRẦN VĂN SUNG 30/01/1998   Cháu Kinh Ấp 8  
  6 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 26/12/2004 x Cháu Kinh Ấp 8  
  7 TRẦN THỊ BÉ NGOAN 28/12/2010 x Cháu Kinh Ấp 8  
12 1 HUỲNH THANH TÈO 12/2/1982   Chủ hộ Kinh Ấp 8  
  2 HUỲNH PHẠM HOÀI ÂN 10/10/2006   Con Kinh Ấp 8  
  3 HUỲNH THỊ THANH THẢO 11/10/2010 x Con Kinh Ấp 8  
13 1 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 00/00/1954   Chủ hộ Kinh Ấp 8  
  2 NGUYỄN THỊ DUNG 00/00/1954 x Vợ/chồng Kinh Ấp 8  
  3 NGUYỄN THỊ BÉ SÁU 00/00/1983 x Con Kinh Ấp 8  
  4 NGUYỄN VĂN BÉ CHÍN 00/00/1991   Con Kinh Ấp 8  
  5 NGUYỄN VĂN BÉ MƯỜI 00/00/1994   Con Kinh Ấp 8  
  6 NGUYỄN VĂN TÍ 5/12/2003   Cháu Kinh Ấp 8  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1782
Đã truy cập: 3367870