Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Trường Long Tây Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 24
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 HÀ VĂN HOÀNG 1949   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Thuận  
  2 CHÂU THỊ LỤA 1950 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trường Thuận x
  3 HÀ THỊ NGỘ 1983 x Con Kinh Ấp Trường Thuận x
  4 HÀ VĂN ÂN 1989   Con Kinh Ấp Trường Thuận  
  5 HÀ THỊ TRINH 9/2/2001 x Cháu Kinh Ấp Trường Thuận  
  6 THẠCH PHO 15/8/1994   Con Khơme Ấp Trường Thuận  
2 1 NGUYỄN VĂN LỢI 1945   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Thuận  
  2 PHẠM THỊ THO 1950 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trường Thuận  
3 1 PHẠM THỊ SƯƠNG 1957 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Thuận  
  2 THẠCH PHO 15/8/1994   Con Khơme Ấp Trường Thuận  
4 1 VÕ VĂN ĐỦ 1953   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Thuận A  
  2 VÕ THỊ VÂN 1954 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trường Thuận A x
  3 VÕ THỊ QUYÊN 1975   Con Kinh Ấp Trường Thuận A  
  4 VÕ HOÀNG SĨN 1989   Con Kinh Ấp Trường Thuận A  
  5 VÕ Ý NHƯ 1996 x Cháu Kinh Ấp Trường Thuận A  
5 1 HUỲNH VĂN HẬN 1988   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Thuận A  
  2 HUỲNH THỊ KIỀU MY 16/02/2002 x Con Kinh Ấp Trường Thuận A  
  3 HUỲNH THỊ KIỀU TRANG 16/06/2004 x Con Kinh Ấp Trường Thuận A  
6 1 NGUYỄN VĂN ÚT 1977   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Thuận A  
  2 TRẦN THỊ ÚT  1984 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trường Thuận A  
  3 NGUYỄN MỸ LỆ 01/01/2011 x Con Kinh Ấp Trường Thuận A  
  4 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 05/05/2009 x Con Kinh Ấp Trường Thuận A  
  5 TRẦN PHƯỚC HƯNG 1945   Cha/mẹ Kinh Ấp Trường Thuận A  
  6 VÕ THỊ BẢY 1955 x Cha/mẹ Kinh Ấp Trường Thuận A  
7 1 VÕ THỊ ĐIỄM 1948 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Thuận A  
  2 CHÂU VĂN NON 16/06/1986   Con Kinh Ấp Trường Thuận A  
  3 CHÂU VĂN MỰC 2001   Cháu Kinh Ấp Trường Thuận A  
  4 CHÂU VĂN TRÍ 2002   Cháu Kinh Ấp Trường Thuận A  
  5 CHÂU VĂN THIỆN 2007   Cháu Kinh Ấp Trường Thuận A  
8 1 LÊ HÙNG ANH 1971   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Thọ  
  2 LÊ THỊ LỆ 1960 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trường Thọ  
9 1 NGUYỄN VĂN BÉ TƯ 1984   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Thọ  
  2 THỊ NHÀU 1985 x Vợ/chồng Khơmer Ấp Trường Thọ  
  3 NGUYỄN VĂN MINH TẤN 11/04/2007   Con Kinh Ấp Trường Thọ  
  4 NGUYỄN THỊ CẨM THÚY 08/12/2008 x Con Kinh Ấp Trường Thọ  
  5 NGUYỄN VĂN MINH TƯỜNG 04/09/2012   Con Kinh Ấp Trường Thọ  
  6 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 12/07/2016 x Con Kinh Ấp Trường Thọ x
Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1479
Đã truy cập: 3367573