Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Trường Long A Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 19
Số
 TT
hộ
Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ LAN 1961 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình  
  2 NGUYỄN HỮU TÌNH 2002   Con Kinh Ấp Trường Bình  
2 1 NGUYỄN HOÀNG TƯ 1973   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình  
  2 THÁI THỊ MỸ TIÊN 1977 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trường Bình  
  3 NGUYỄN THỊ PHỤNG 2003 x Con Kinh Ấp Trường Bình  
3 1 TỪ THỊ ẢNH 1943 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình  
  2 NGUYỄN THỊ HOÀNG BA 1970   Con Kinh Ấp Trường Bình  
  3 NGUYỄN VĂN CHIA 1997 x Cháu Kinh Ấp Trường Bình  
  4 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 2003 x Cháu Kinh Ấp Trường Bình  
  5 NGUYỄN PHÚ HỘ 2005   Cháu Kinh Ấp Trường Bình  
4 1 LÊ THỊ HẠNH 1977 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình x
  2 LÊ THỊ LAN ANH 2010 x Con Kinh Ấp Trường Bình  
5 1 NGUYỄN THỊ ÚT 1977 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình  
  2 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN 2008 x Con Kinh Ấp Trường Bình  
6 1 LÊ VĂN THIẾT 1971   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình  
  2 NGUYỄN THỊ TUYẾT ÁNH 1972 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trường Bình  
  3 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY 1996 x Con Kinh Ấp Trường Bình  
  4 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 2003 x Con Kinh Ấp Trường Bình  
7 1 LÊ  HỒNG THẮM 1984   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình  
  2 LÊ HOÀNG NĂM 1980   Con Kinh Ấp Trường Bình  
  3 LÊ HOÀNG HUỲNH HƯƠNG 2006 x Cháu Kinh Ấp Trường Bình  
  4 LÊ HOÀNG HUỲNH NHƯ 2008 x Cháu Kinh Ấp Trường Bình  
  5 LÊ HOÀNG HUỲNH GIAO 2011 x Cháu Kinh Ấp Trường Bình  
8 1 NGUYỄN THỊ THU 1955 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình A  
  2 NGUYỄN THỊ LƯỢM 1931 x Cha/mẹ Kinh Ấp Trường Bình A x
  3 NGUYỄN THỊ HUỆ 1956 x Anh/chị/em Kinh Ấp Trường Bình A  
  4 NGUYỄN VĂN MẾN 2000   Con Kinh Ấp Trường Bình A  
9 1 ĐẶNG THỊ NĂM 1945 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình A  
10 1 HUỲNH THỊ BÍCH 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình A  
11 1 LÊ VĂN TỨ 1964   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình A  
  2 LÊ VĂN HẢI 1990   Con Kinh Ấp Trường Bình A  
12 1 NGUYỄN QUỐC DUYỆT 1961   Vợ/chồng Kinh Ấp Trường Bình A x
13 1 LÊ THANH NHANH 20/04/1991   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Bình A  
  2 LÊ VĂN LẸ 08/12/2008   Con Kinh Ấp Trường Bình A  
  3 LÊ THỊ DIỆU ANH 18/10/2012 x Con Kinh Ấp Trường Bình A  
14 1 LÊ THỊ LIÊN 1941 x Chủ hộ Kinh Ấp Trường Hiệp x
15 1 BÙI VĂN NHỎ 1948   Chủ hộ Kinh Ấp Trường Hiệp  
  2 NGUYỄN THỊ BÚP 1947 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trường Hiệp x
  3 BÙI THÀNH TẤN 1980   Con Kinh Ấp Trường Hiệp  
  4 BÙI THANH HUẤN 1983   Con Kinh Ấp Trường Hiệp  
  5 NGUYỄN THỊ KIỀU 1982 x Con Kinh Ấp Trường Hiệp  
  6 BÙI ĐẠI PHÚ 2006   Cháu Kinh Ấp Trường Hiệp  
  7 BÙI XUÂN QUÍ 2011   Con Kinh Ấp Trường Hiệp  
Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1977
Đã truy cập: 3368063