Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Thuận Hưng Huyện Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 33
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ 
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP THẤP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ HÀ 10/9/1949 x Chủ hộ  Kinh Ấp 6  
  2 NGUYỄN VĂN CHÍNH 10/10/1978   Con Kinh Ấp 6  
  5 NGUYỄN NGỌC QUYỀN 1/31/2005 x Cháu Kinh Ấp 6  
2 1 TRẦN VĂN ÚT 1969   Chủ hộ  Kinh Ấp 6  
  2 LÊ THỊ HẰNG 1964 x Vợ Kinh Ấp 6  
  3 TRẦN VĂN XÔ 1994   Con Kinh Ấp 6 x
  4 TRẦN THỊ LEM 1994 x Con Kinh Ấp 6 x
3 1 NGUYỄN THỊ KIA 1951 x Chủ hộ  Kinh Ấp 6  
  2 THẠCH PHƯƠNG BÌNH 1982   Con Khơ-me Ấp 6  
  3 THẠCH TRẮC 1947   Con Khơ-me Ấp 6 x
  4 THẠCH THỊ HUYỀN TRÂN 9/11/2014   Chồng Khơ-me Ấp 6 x
  5 THỊ BÔNG 1990   Con Khơ-me Ấp 6 x
  6 THẠCH THỊ QUỐC HÒA 7/10/2016   Cháu Khơ-me Ấp 6 x
4 1 NGÔ THỊ SÁU 1951 x Chủ hộ  Kinh Ấp 6  
5 1 ĐẶNG THỊ MOL 1978 x Chủ hộ  Kinh Ấp 6  
  2 NGUYỄN VĂN BỐN 1982   Chồng Kinh Ấp 6  
  3 ĐẶNG MINH KHANG 10/19/2009   Con Kinh Ấp 6  
  4 ĐẶNG MINH DUY 2/23/2011   Con Kinh Ấp 6  
  5 NGUYỄN MINH MẪN 7/21/2003   Con Kinh Ấp 6  
6 1 TRẦN VĂN HỘI 1937   Chủ hộ  Kinh Ấp 6 x
  2 NGUYỄN THỊ SÁU 1941 x Vợ Kinh Ấp 6 x
  3 TRẦN MINH PHÚ 1/12/2009   Cháu Kinh Ấp 6  
  4 TRẦN THỊ MỸ HÂN 1/24/2013 x Cháu Kinh Ấp 6  
  5 TRẦN THỊ HẰNG 1973 x Con Kinh Ấp 6  
  6 TRẦN VĂN ÚT 1984   Con Kinh Ấp 6  
7 1 SƠN THỊ NHI 10/18/2000 x Con Khơ-me Ấp 6  
  2 SƠN THỊ MAI 2/12/2005 x Con Kinh Ấp 6  
8 1 HUỲNH THỊ PHẬN 1957 x Chủ hộ Kinh Ấp 7  
9 1 LÊ THỊ DÂN 1952 x Chủ hộ Kinh Ấp 7  
  2 LÊ TRẦN BẢO CHÂU 10/25/2008 x Con Kinh Ấp 7  
  3 LÊ TRẦN BẢO THY 8/12/2011 x Con Kinh Ấp 7  
10 1 LÂM THỊ DIỄM 1966 x Chủ hộ Kinh Ấp 7 x
11 1 NGUYỄN VĂN KHÁNH 1965   Chủ hộ Kinh Ấp 9  
  4 PHAN THỊ NHƯ THẢO 11/5/2011 x Cháu Kinh Ấp 9 x
  5 TRƯƠNG THỊ CẦN 1942 x mẹ Kinh Ấp 9  
12 1 TRẦN  VĂN TÁM  1945   Chủ hộ Kinh Ấp 9  
  2 NGUYỄN THỊ HAI 1951 x Vợ Kinh Ấp 9  
  3 TRẦN VĂN ĐẬM 7/16/1991   Cháu Kinh Ấp 9  
13 1 LÊ THỊ U 1945 x Chủ hộ Kinh Ấp 9  
  2 TRÀN THANH TUẤN 1974   Con Kinh Ấp 9 x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 6
Hôm nay: 7326
Đã truy cập: 3332852