Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Thuận Hòa Huyện Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 39
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN VĂN XUÂN 1948   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 HỒ THỊ TENG 1950 X Vợ Kinh Ấp 1  
2 1 LÊ THỊ SÁU 1936 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 PHẠM THỊ THỦY 1970 x Con Kinh Ấp 1  
  3 PHẠM VŨ ANH 1997   Cháu Kinh Ấp 1  
3 1 NGUYỄN VĂN XIỆP 1956   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 ĐỔ THỊ THU 1956 x Vợ Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN VĂN NHỊ 1983   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN THỊ PHIÊN 1989 x Con Kinh Ấp 1  
  5 NGUYỄN THỊ NƯƠNG 2010 x Cháu Kinh Ấp 1  
4 1 PHẠM THỊ LỜI 1959 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 VÕ VĂN HỢP 1963   Chồng Kinh Ấp 1  
  3 VÕ VĂN NHIỀU 3/20/1989   Con Kinh Ấp 1  
  4 ĐỖ THỊ BẢY 11/29/1983 x Dâu Kinh Ấp 1  
  5 VÕ HOÀNG HUYNH 10/4/2012   Cháu Kinh Ấp 1  
5 1 NGUYỄN VĂN CHUỐI 1981   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THỊ HỒNG NỮ 1989   Vợ Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN THỊ NGỌC TRUYỀN 6/4/2009 x Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN THỊ NGỌC TƯỜNG 4/2/2006 x Con Kinh Ấp 1  
  5 NGUYỄN HOÀNG QUÍ 1/21/2014   Con Kinh Ấp 1 x
  6 NGUYỄN QUÍ NHÂN 7/14/2015   Con Kinh Ấp 1 x
6 1 TRẦN THỊ LỆ 1956 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
7 1 NGUYỄN THỊ KIM CHƠN 1982 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG 10/1/2003 x Con Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN NGỌC BÍCH 5/8/2016   Con Kinh Ấp 1  
8 1 CAO VĂN DÁT 1974   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN HỒNG LẠC 1970   Vợ Kinh Ấp 1  
  3 CAO VĂN CHIÊU 1999   Con Kinh Ấp 1  
9 1 ĐÀO VĂN THỊ 1960   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 DƯƠNG THỊ BẠCH 1960 x Vợ Kinh Ấp 1  
  3 ĐÀO THỊ BA 1982 x Con Kinh Ấp 1  
  4 ĐÀO CHÍ THANH 1985   Con Kinh Ấp 1  
  5 TRẦN CHÍ KHANH 7/14/2007   Cháu Kinh Ấp 1  
  6 TRẦN MINH DŨNG 1981   Rể Kinh Ấp 1  
  7 THỊ MỸ NAL 1988 x Dâu Kinh Ấp 1  
10 1 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐOAN 1975 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN VĂN ÚT 1975   Chồng Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN HOÀNG KHIÊM 2003   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN HOÀNG KHANG 2012   Con Kinh Ấp 1  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1593
Đã truy cập: 3367687