Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Thạnh Xuân Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 35
Số
 TT
hộ
Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 LÊ THỊ HOA 1935 x Chủ hộ Kinh Ấp Láng Hầm B x
2 1 BÙI TẤN THƠ 1926   Chủ hộ Kinh Ấp Láng Hầm B x
3 1 LÊ THỊ PHẤN 1931 x Chủ hộ Kinh Ấp Láng Hầm B x
4 1 LÊ THỊ BA 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp Láng Hầm B  
  2 LÊ VĂN DŨ 1975   Con Kinh Ấp Láng Hầm B x
5 1 LÝ THỊ SẮC 1952 x Chủ hộ Kinh Ấp Trầu Hôi x
6 1 PHAN VĂN BÊ 1936   Chủ hộ Kinh Ấp Trầu Hôi A x
  2 NGUYỄN THỊ MƯỜI 1948 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trầu Hôi A  
7 1 NGUYỄN VĂN HẬN 1977   Chủ hộ Kinh Ấp So Đủa Bé  
  2 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 1980 x Vợ/chồng Kinh Ấp So Đủa Bé  
  3 NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG 13/04/2002 x Con Kinh Ấp So Đủa Bé  
  4 NGUYỄN THỊ CẨM LỤA 24/03/2005 x Con Kinh Ấp So Đủa Bé  
  5 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 27/05/2012 x Con Kinh Ấp So Đủa Bé  
  6 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 20/10/2016 x Con Kinh Ấp So Đủa Bé x
8 1 NGUYỄN VĂN HOÀNG 1951   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Cao x
  2 NGUYỄN THỊ XIẾU 1951 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Cao  
  3 NGUYỄN NGỌC TÂM 1977   Con Kinh Ấp Xẻo Cao x
9 1 NGUYỄN THANH LIÊM 1950   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Cao  
  2 NGUYỄN THỊ MAI 1953 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Cao x
10 1 NGUYỄN VĂN NHỜ 1948   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Cao  
  2 NGUYỄN THỊ XIỆU 1952 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Cao x
11 1 LÂM THỊ ĐÂY 1945 x Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Cao A  
  2 ĐỖ KHUÔN 1936   Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Cao A x
12 1 NGUYỄN THỊ ÚT 1939 x Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Cao A x
  2 TRẦN THỊ LIÊN 1981 x Con Kinh Ấp Xẻo Cao A x
13 1 LÊ THỊ ĐÀO 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Cao A x
II. NHÓM HỘ NGHÈO THIẾU HỤT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN (N2)
1 1 ĐẶNG THỊ NHỰT 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp Trầu Hôi A  
  2 ĐẶNG VĂN THANH 1947   Vợ/chồng Kinh Ấp Trầu Hôi A x
  3 ĐẶNG VĂN KHANH 1979   Con Kinh Ấp Trầu Hôi A  
2 1 ĐỖ PHÚ QUỐC 20/12/1992   Chủ hộ Kinh Ấp Trầu Hôi A  
  2 LÊ KIỀU TIÊN 29/09/1996 x Vợ/chồng Kinh Ấp Trầu Hôi A  
  3 ĐỖ THỊ TUYẾT NHI 14/10/2013 x Con Kinh Ấp Trầu Hôi A  
  4 ĐỖ PHƯỚC DUY 19/05/2016   Con Kinh Ấp Trầu Hôi A x
3 1 TRẦN THỊ HAI 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp So Đủa Bé  
  2 TRẦN VĂN BÚP 1970   Con Kinh Ấp So Đủa Bé  
4 1 NGUYỄN NGỌC MINH 1984 x Chủ hộ Kinh Ấp So Đủa Bé  
  2 LƯƠNG TRỌNG TƯỜNG 1977   Vợ/chồng Kinh Ấp So Đủa Bé  
  3 LƯƠNG PHƯƠNG VY 12/02/2004 x Con Kinh Ấp So Đủa Bé  
5 1 TRẦN MINH NGỌC 1975   Chủ hộ Kinh Ấp So Đủa Bé  
  2 HUỲNH THỊ NGỌC YẾN 1980 x Vợ/chồng Kinh Ấp So Đủa Bé  
  3 TRẦN MINH LUÂN 3/12/2008   Con Kinh Ấp So Đủa Bé  
  4 TRẦN THỊ NGỌC TRÂN 20/03/2015 x Con Kinh Ấp So Đủa Bé x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 4
Hôm nay: 7716
Đã truy cập: 3333222