Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tân phước Hưng Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 40
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các Ấp Thành Viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu Ấp Thành Viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ ĐẦY 1940 x Chủ hộ Kinh Ấp Phó Đường  
  2 DƯƠNG VĂN NHU 1979   Con Kinh Ấp Phó Đường  
  3 TRẦN THỊ THỦY 1981 x dâu Kinh Ấp Phó Đường  
  4 DƯƠNG TIỂU MY 12/2/2003 x Cháu Kinh Ấp Phó Đường  
  5 DƯƠNG HOÀI TRƯNG 12/8/2004   Cháu Kinh Ấp Phó Đường  
2 1 HUỲNH THỊ HẰNG 1964 x Chủ hộ Kinh Ấp Phó Đường  
  2 DƯƠNG THÀNH PHƯƠNG 1962   Vợ/chồng Kinh Ấp Phó Đường  
  3 DƯƠNG THỊ CẨM ANH 29/8/2001 x Con Kinh Ấp Phó Đường  
  4 DƯƠNG THỊ CẨM TÚ 4/8/2003 x Con Kinh Ấp Phó Đường  
  5 DƯƠNG THANH ANH TUẤN 8/8/2005   Con Kinh Ấp Phó Đường  
3 1 TRẦN CHÍ TRUNG 1978   Chủ hộ Kinh Ấp Phó Đường  
  2 ĐẶNG THỊ PHỐ 1985 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phó Đường  
  3  TRẦN VĂN TÌNH 1/1/1997   Con Kinh Ấp Phó Đường  
  4 TRẦN CHÍ NGHĨA 11/9/2002   Con Kinh Ấp Phó Đường x
  5 TRẦN KIM NGÂN 20/9/2004 x Con Kinh Ấp Phó Đường x
4 1 TẠ HOÀNG THUM 1983   Chủ hộ Kinh Ấp Phó Đường  
  2 HUỲNH THỊ THÙY 1978 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phó Đường  
  3 TẠ HOÀNG TỶ 26/9/2005   Con Kinh Ấp Phó Đường  
  4 TẠ HUỲNH NHƯ 6/5/2007 x Con Kinh Ấp Phó Đường  
  5 TẠ DIỂM MY 17/03/2009 x Con Kinh Ấp Phó Đường  
5 1 NGUYỄN VĂN CỘI 1961   Chủ hộ Kinh Ấp Phó Đường  
  2 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 1961 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phó Đường  
  3 NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN 1/8/2009 x Con Kinh Ấp Phó Đường  
6 1 NGUYỄN VĂN HÙNG 1964   Chủ hộ Kinh Ấp Phó Đường  
  2 PHẠM THỊ NGA 1969 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phó Đường  
  3 NGUYỄN VĂN CẢNH 1992   Con Kinh Ấp Phó Đường  
  4 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG GIANG 1995   Con Kinh Ấp Phó Đường  
  5 HỒ KIM TRANG 02/07/1996 x Khác Kinh Ấp Phó Đường  
  6 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 19/04/2016   Cháu Kinh Ấp Phó Đường  
7 1 NGUYỄN VĂN LIỀN 1958   Chủ hộ Kinh Ấp Phó Đường  
  2 NGUYỄN THỊ SỬA 1964 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phó Đường  
8 1 PHẠM THỊ GƯƠNG 1931 x Chủ hộ Kinh Ấp Phó Đường  
  2 NGUYỄN VĂN LỚN 1980   Cháu Kinh Ấp Phó Đường  
  3 NGUYỄN VĂN NHỎ 1981   Cháu Kinh Ấp Phó Đường  
9 1 LÊ VĂN DŨNG 1965   Chủ hộ Kinh Ấp Phó Đường  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 9
Hôm nay: 7313
Đã truy cập: 3332839