Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tân Tiến Thành phố Vị Thanh

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 42
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 TRẦN THỊ TÁM 1936 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1 x
2 1 PHẠM VĂN Y 1950   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  2 TRƯƠNG THỊ PHẤN 1951 x Vợ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  3 PHẠM TUẤN EM 1984   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  4 PHẠM HOÀNG TY 18/05/2010   Cháu Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  5 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 28/02/2007 x Cháu Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  6 NGUYỄN MẠNH DUY 12/4/2009   Cháu Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  7 BÙI THUÝ AN 1989 x Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
3 1 NGUYỄN THỊ TẦM 1956 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  2 MAI THỊ LAN 1996 x Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
4 1 TRẦN THỊ BÚP 1925 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1 x
  2 MAI VĂN LẬP 1981   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  3 MAI VĂN TÀI 1973   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  4 NGUYỄN THỊ CẨM NHÀN 1981 x Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  5 MAI VĂN CHIẾN 26/6/2006   Cháu Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  6 MAI VĂN XUYÊN 1954   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
  7 MAI VĂN THẮNG 3/11/2013   Cháu Kinh Ấp Mỹ Hiệp 1  
5 1 MAI VĂN TẢO 1980   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  2 LỮ THỊ HẰNG 1979 x Vợ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  3 MAI THANH TUẤN 2011   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  4 MAI THỊ KIM CHI 2017   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2 x
6 1 NGUYỄN THỊ THÉP 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2 x
7 1 NGUYỄN THỊ BA 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  2 MAI VĂN THIỆU 1980   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  3 MAI VĂN QUẢN 1990   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
8 1 NGUYỄN VĂN DŨNG 1972   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  2 MAI THỊ PHỤNG 1967 x Vợ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  3 NGUYỄN HOÀNG EM 1990   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  4 NGUYỄN QUỐC SĨ 2001   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  5 NGUYỄN TÚ TRINH 11/7/2011 x Cháu Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  6 NGUYỄN VĂN HUY 6/8/2013   Cháu Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  7 NGUYỄN HỒNG NGUYÊN 12/4/1994 x Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
9 1 TRẦN PHƯƠNG BÌNH 1981   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2 x
  2 TRẦN KHÁNH LỄ 17/05/2005   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  3 TRẦN KHÁNH YÊN 21/05/2008   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  4 TRẦN KHÁNH NGÔ 10/2/2011   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
10 1 NGUYỄN THỊ THỦY EM 1987 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2  
  2 HÀ CHÍ NGUYỄN 7/8/2015   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 2 x
11 1 NGUYỄN THỊ NHÚC 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  
12 1 TRẦN KIM PHỤNG 1978 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  
  2 TRƯƠNG THIẾU SƠN 1977   Chồng Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  
  3 TRƯƠNG QUANG KHOA 2/7/2010   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  
  4 TRƯƠNG QUANG TIẾN 6/11/2016   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3 x
13 1 TRẦN THANH TRIỂN 1983   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  
  2 TRẦN TRÍ HẢI 3/2/2007   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  
  3 TRẦN TRÍ DƯƠNG 6/8/2012   Con Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  
14 1 NGUYỄN VĂN MỸ 1955   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  
  2 NGUYỄN THỊ LANG 1948 x Vợ Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  
  3 NGUYỄN THỊ THIÊN KIM 15/3/2010 x Cháu Kinh Ấp Mỹ Hiệp 3  

            Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 8
Hôm nay: 7572
Đã truy cập: 3333083