Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tân Thành Thành phố Ngã Bảy

Ngày 29-02-2020 - Lượt xem: 24
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU THẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ SẨM 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp Sơn Phú 2  
2 1 BÙI THỊ ÚT 1938 x Chủ hộ Kinh Ấp Sơn Phú 2  
  2 HUỲNH VĂN THÂN 1970 x Con Kinh Ấp Sơn Phú 2  
  3 NGUYỄN THỊ THỦY 10/10/1981 x Cháu Kinh Ấp Sơn Phú 2  
  4 HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC 24/10/2007 x Cháu Kinh Ấp Sơn Phú 2  
  5 HUỲNH THỊ CẨM LY 31/07/2010 x Cháu Kinh Ấp Sơn Phú 2  
  6 HUỲNH CẨM ĐÀO 21/11/2015 x Cháu Kinh Ấp Sơn Phú 2  
  7 HUỲNH KHẢ HÂN 29/09/2014 x Cháu Kinh Ấp Sơn Phú 2  
3 1 TRẦN THỊ TƯ 01/01/1947 x Chủ hộ Kinh Ấp Sơn Phú 2  
4 1 NGUYỄN HỮU TƯ 1947   Chủ hộ Kinh Ấp Sơn Phú 2 x
  2 PHAN THỊ DÂN 1956 x Vợ/chồng Kinh Ấp Sơn Phú 2  
5 1 DƯƠNG THỊ THƠ 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp Sơn Phú 2 x
6 1 LÊ THỊ HAI 1937 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông An 2  
  2 PHẠM THỊ KIỀU TIÊN 1980 x Con Kinh Ấp Đông An 2  
  3 LÊ CHÍ CƯỜNG 5/9/2002   Cháu Kinh Ấp Đông An 2  
  4 HUỲNH MINH HIẾU 28/12/2001.   Cháu Kinh Ấp Đông An 2  
7 1 DANH SANH 1950   Chủ hộ Kinh Ấp Đông An 2  
  2 PHẠM THỊ ĐẸP 1948 x Vợ/chồng Kinh Ấp Đông An 2  
  3 DANH TRUNG HIẾU 16/08/2009   Con Kinh Ấp Đông An 2  
  4 DANH KHÁNH NGỌC 09/09/2011 x Cháu Kinh Ấp Đông An 2  
  5 THẠCH BÉ NGOAN 15/04/2002 x Cháu Kinh Ấp Đông An 2  
  6 DANH THỊ CẨM NHUNG 03/04/2015 x Cháu Kinh Ấp Đông An 2  
8 1 NGUYỄN VĂN BÉ BA 1967   Chủ hộ Kinh Ấp Đông An 2  
  2 TRẦN THỊ THU HÀ 1965 x Vợ/chồng Kinh Ấp Đông An 2  
  3 NGUYỄN HOÀNG NHI 18/11/2004   Con Kinh Ấp Đông An 2  
9 1 LÊ THỊ PHƯƠNG 1964 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông An 2A  
  2 NGUYỄN VĂN DỦNG 1965   Vợ/chồng Kinh Ấp Đông An 2A  
  3 NGUYỄN THỊ HEN 1993 x Con Kinh Ấp Đông An 2A  
10 1 NGUYỄN VĂN THỨC 1931   Chủ hộ Kinh Ấp Đông An 2A x
  2 NGUYỄN THỊ HOA 1940 x Vợ/chồng Kinh Ấp Đông An 2A  
11 1 TRẦN THỊ YẾN 1976 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông An 2A  
  2 TRẦN VĂN ÚT 1976   Vợ/chồng Kinh Ấp Đông An 2A  
  3 TRẦN KHANG KHANG 1999   Cháu Kinh Ấp Đông An 2A  
12 1 DƯƠNG THỊ ÚT 1971 x Chủ hộ Kinh Ấp Bảy Thưa  
  2 TRẦN THỊ BÍCH TIÊN 1994 x Con Kinh Ấp Bảy Thưa  
  3 TRẦN THỊ BÍCH THỦY 16/9/1990 x Con Kinh Ấp Bảy Thưa  
  4 TRẦN THỊ YẾN NHI 13/11/2010 x Cháu Kinh Ấp Bảy Thưa  
  5 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 15/08/2011 x Cháu Kinh Ấp Bảy Thưa  
13 1 PHAN HỒNG LẠC 1952 x Chủ hộ Kinh Ấp Bảy Thưa x
14 1 LÊ THIỊ TRUYỀN 1948 x Chủ hộ Kinh Ấp Bảy Thưa  
  2 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG EM 1980   Con Kinh Ấp Bảy Thưa  
  3 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 30/09/2011 x Cháu Kinh Ấp Bảy Thưa  
  4 NGUYỄN VĂN THÀNH 20/11/2013   Cháu Kinh Ấp Bảy Thưa  
15 1 PHAN THỊ TƯ 1950 x Chủ hộ Kinh Ấp Bảy Thưa  
Tổng số 15 hộ nghèo (Trong đó N1: 15 hộ, N2: 0 hộ)

Tải danh sách Tại đây


Đang online: 6
Hôm nay: 7185
Đã truy cập: 3332712