Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tân Phú Thạnh Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 26
Số
 TT
hộ
Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ NGHÉ 1950 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lợi x
2 1 PHẠM VĂN ĐÈO 1955   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lợi x
  2 NGUYỄN THỊ ƠN 1956 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Lợi  
3 1 NGUYỄN VĂN LIÊM 1982   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lợi  
  2 LƯU THỊ THANH THỦY 1979 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Lợi  
  3 NGUYỄN TẤN ĐẠT 30/09/2006   Con Kinh Ấp Phú Lợi  
  4 LƯU TẤN TOÀN 17/11/2013   Con Kinh Ấp Phú Lợi  
  5 LƯU THỊ THANH TRÀ 15/10/2016 x Con Kinh Ấp Phú Lợi x
4 1 LÊ VĂN ĐỨC 1954   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lợi  
  2 NGUYỄN THỊ THỜI 12/12/1950 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Lợi  
5 1 TRẦN THỊ THƯỜNG 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lợi  
6 1 TRẦN HỒNG HẢI 1955   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lợi  
7 1 PHẠM VĂN SOÀI 1942   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Thạnh  
8 1 LÊ THỊ BÊ 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Thạnh  
9 1 TRẦN THỊ BA 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Thạnh  
10 1 LÊ VĂN SÁCH 1947   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Thạnh  
  2 NGUYỄN NGỌC XEM 1952 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Thạnh  
11 1 HUỲNH LÂM GIANG 1977   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Thạnh  
  2 BÙI THỊ ĐẸP 1985 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Thạnh  
  3 HUỲNH PHƯƠNG DUYÊN 01/05/2005 x Con Kinh Ấp Phú Thạnh  
  4 HUỲNH LÂM DUY 2010   Con Kinh Ấp Phú Thạnh  
12 1 VÕ VĂN BE 1953   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Thạnh  
  2 NGUYỄN THỊ VÀNG 1956 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Thạnh  
13 1 NGUYỄN VĂN THẮNG 1958   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Thạnh  
  2 TRẦN THỊ SOẠN 1952 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Thạnh  
14 1 NGUYỄN THỊ HAI 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
15 1 VÕ THỊ HẠNH 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh Tây x
16 1 LÊ VĂN PHƯỚC 1952   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh Tây x
  2 LÊ THỊ VIÊN 1953 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
  3 LÊ TẤN LỘC 17/08/2006   Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
  4 LÊ THÀNH NHẤT 14/05/2011   Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
17 1 NGUYỄN THỊ ÚT (1) 1952 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh Tây x
18 1 NGUYỄN THỊ BẠN 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
  2 CHÂU MINH THẤM 1986   Con Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
  3 CHÂU THỊ KIỀU TRANG 04/08/2006 x Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
  4 CHÂU MINH NHỰT 19/05/2007   Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
19 1 LÊ HỒNG HẢI 1971   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
  2 BÙI THỊ NGA 1975 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
20 1 LÂM THỊ BA 1930 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh Tây x
  2 LÂM THỊ BÉ HAI 1966 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
  3 NGUYỄN THANH NGÂN 09/07/2007 x Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh Tây x
21 1 NGUYỄN THỊ ÚT (2) 1961 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh Tây  
22 1 TRẦN THANH THỦY 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi  
23 1 NGUYỄN VĂN ĐE 1955   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi  
24 1 DƯƠNG THỊ NHUNG 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A x
25 1 PHÙNG THỊ BẠN 1956 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A x
26 1 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 1965 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A x
  2 PHẠM THÀNH THƯƠNG 10/03/2007   Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A  


Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 6
Hôm nay: 7039
Đã truy cập: 3332573