Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tân Phú TX. Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 40
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ KIM VUI 1952 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh x
2 1 LƯƠNG THỊ THẢO 1944 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 NGUYỄN VĂN LOAN 1979   Con Kinh Ấp Tân Thạnh x
3 1 NGUYỄN VĂN BÉ 1/1/1977   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 ĐẶNG THỊ HƯƠNG 9/4/1971 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Thạnh  
  3 NGUYỄN THỊ TRÚC 2009 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
4 1 NGUYỄN THỊ XINH 1945 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh x
  2 NGÔ ANH PHI 1986   Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
5 1 HUỲNH THỊ HÀI 1970 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 HUỲNH THỊ KHÁ 7/10/2000 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
  3 HUỲNH VĂN NỮA 10/10/2001   Con Kinh Ấp Tân Thạnh x
  4 HUỲNH VĂN ĐI 10/10/2001   Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
  5 NGUYỄN VĂN SƠN 1969   Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Thạnh  
6 1 BÙI THỊ NGUYỆT 1957 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh x
7 1 PHAN VĂN KHẢI 1953   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh x
  2 NGUYỄN THỊ A 1958 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Thạnh  
  3 PHAN VŨ PHONG 1980   Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
  4 VÕ THỊ XUÂN 1983 x Con Con dâu  Kinh Ấp Tân Thạnh  
  5 PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN 11/20/2001 x Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh  
  6 PHAN NGỌC NHÃ 4/29/2009 x Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh  
  7 PHAN THỊ THU NGÂN 1987 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
  8 HUỲNH THỊ KHÁNH NGỌC 9/19/2012 x Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh x
8 1 NGUYỄN THỊ THỦY 1956 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
9 1 NGUYỄN VĂN ÚT 1948   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh x
  2 NGUYỄN THỊ VIÊNG 1985 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
  3 NGUYỄN THANH MỘNG 1985   Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
  4 NGUYỄN THANH LOAN 11/7/1995 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
  5 NGUYỄN THẾ OANH 6/10/2013   Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh x
10 1 VÕ VĂN ĐÀ 1969   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 VÕ QUỐC LỰC 1999 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
11 1 HUỲNH THỊ ĐÈO 1948 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
12 1 TRẦN THỊ THU BA 1960 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 TRẦN KHÁNH ĐĂNG 11/5/2003   Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh  
13 1 NGUYỄN THỊ TÝ 1934 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh x
14 1 LÊ THỊ THƯỠNG 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 LÊ THỊ THỨC 5/18/1995 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
15 1 MAI THỊ YẾN 1955 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 VÕ VĂN HIẾU 2/15/2004   Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh  
16 1 VÕ HOÀNG GIANG EM 1978   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 VÕ THỊ HẠNH 1984 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Thạnh  
  3 VÕ VĂN THUẬN  5/29/2005   Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
  4 VÕ VĂN LỢI 1/18/2008   Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
17 1 NGÔ HOÀNG CHIÊU 1982   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 1977 x Vợ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  3 NGÔ ÁI VY 9/4/2013 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh x
  4 NGÔ YẾN VY 11/19/2014 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh x
18 1 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 1/1/1953 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Thạnh  
  2 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 1/1/1976 x Con Kinh Ấp Tân Thạnh  
  3 PHAN QUỐC TÍNH 8/31/2014   Cháu Kinh Ấp Tân Thạnh  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 6
Hôm nay: 7683
Đã truy cập: 3333193