Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tân Long Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 54
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 TẠ THỊ NGA 1955 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  2 NGÔ VĂN THUẬN 1975   Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  3 TẠ THỊ BẠCH HUỆ 1965 x Em Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  4 NGÔ GIA NGHI 12/11/2011 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
2 1 TRẦN VĂN HIỆN 1944   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  2 HUỲNH THỊ SẬM 1950 x Vợ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
3 1 LÊ HOÀNG TƯỚC 1964   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  2 TRẦN THỊ BA 1962 x Vợ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  3 LÊ HOÀNG PHÚC 1/1/1984   Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  4 LÊ THỊ BÍCH HUYỀN 1986 x Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  5 LÊ PHƯƠNG TRINH 10/5/2007 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  6 LÊ PHI LONG 2/20/2009   Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
4 1 NGUYỄN THỊ SI 1950 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  2 LÊ VĂN NGHĨA 1964   Rể Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  3 CAOTHỊ HUỆ 1964 x Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  4 LÊ MINH TRÍ 1984   Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  5 LÊ NGUYỄN ANH THƯ 11/13/2012 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
5 1 NGUYỄN HOÀNG AN 1962   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  2 NGUYỄN THANH VŨ 1993   Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  3 ĐINH THỊ NANG 1995 x Dâu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  4 NGUYỄN TRUNG KIÊN 2/15/2005   Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  5 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 11/11/2009 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  6 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 1/20/2015 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  7 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 12/25/2018 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A2  
6 1 NGUYỄN KHA NI 1978   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  2 NGUYỄN THỊ CÔNG 1974 x Vợ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  3 NGUYỄN HỮU TRÍ 10/4/2007   Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  5 NGUYỄN NGỌC MAI 1/7/2016 x Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
7 1 PHAN VĂN LỚN 1953   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  2 ĐÀO THỊ THU VÂN 1954 x Vợ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  3 PHAN THỊ KIM LOAN 1980 x Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  4 PHAN THANH HÙNG 1983   Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  5 VÕ THỊ THOA 5/8/1985 x Dâu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  6 PHAN VÕ ANH TUẤN 11/25/2009   Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
8 1 NGUYỄN VĂN MUỒI 1931   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  2 NGUYỄN THỊ QUYẾN 1943 x Vợ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  3 MAI THỊ HUỲNH NHI 09'3/2005 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
9 1 LÂM THỊ ĐIỆP 1950 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  2 LÂM KIM SÁNH 1980 x Con Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  3 LÊ THỊ NGỌC THU 6/1/2005 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  4 LÊ DUY KHANG 5/25/2008   Cháu Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  
  5 LÊ VĂN NGOAN 1980   Rể Kinh Ấp Thạnh Lợi A1  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 5
Hôm nay: 7270
Đã truy cập: 3332796