Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tân Hòa Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 21
Số
 TT
hộ
Số
TT khẩu 
Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 ĐINH VĂN DÌ 1977   Chủ hộ Kinh ấp 1A  
  2 ĐINH VĂN TỈNH 2000   Con Kinh ấp 1A  
  3 ĐINH VĂN LÍT 2001   Con Kinh ấp 1A  
  4 ĐINH VĂN XỊ 2002   Con Kinh ấp 1A  
  5 ĐINH THỊ LY 2008 x Con Kinh ấp 1A  
2 1 PHẠM VĂN MUA 1930   Chủ hộ Kinh ấp 1A x
3 1 LÊ THỊ HAI 1932 x Chủ hộ Kinh ấp 2A x
  2 TRẦN THỊ LẦU 1957 x Vợ/chồng Kinh ấp 2A  
  3 BÙI THỊ KIM THƠ 19/09/2002 x Cháu Kinh ấp 2A  
  4 LÊ PHẠM THANH SANG 25/11/2010   Cháu Kinh ấp 2A  
4 1 TRẦN THỊ BA 1936 x Chủ hộ Kinh ấp 2A x
5 1 TÔ THỊ LÝ 1949 x Chủ hộ Kinh ấp 2A x
  2 TÔ THỊ HỎI 1955 x Khác Kinh ấp 2A  
  3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA 06/5/2004   Cháu Kinh ấp 2A  
6 1 TRẦN VĂN SÁU 1965   Chủ hộ Kinh ấp 2A  
  2 NGUYỄN THỊ MẬT 1961 x Vợ/chồng Kinh ấp 2A x
7 1 NGUYỄN VĂN MÁCH 1937   Chủ hộ Kinh ấp 2A x
  2 TRẦN THỊ TƯ 1945 x Vợ/chồng Kinh ấp 2A  
8 1 NGUYỄN THỊ MINH 1950 x Chủ hộ Kinh ấp 3A x
9 1 NGUYỄN THỊ HUỆ 1984 x Chủ hộ Kinh ấp 3A  
  2 PHẠM QUỐC VIỆT 1984   Vợ/chồng Kinh ấp 3A  
  3 NGUYỄN VÕ THANH LAN 22/06/2007   Con Kinh ấp 3A  
  4 NGUYỄN QUỐC ANH 04/03/2010   Con Kinh ấp 3A  
  5 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 01/06/2012   Con Kinh ấp 3A  
10 1 CAO VĂN KỶ 1986   Chủ hộ Khơmer ấp 3A  
  2 TRẦN THỊ HẰNG 1984 x Vợ/chồng Kinh ấp 3A  
  3 CAO THỊ DIỄM 16/12/2005 x Con Khơmer ấp 3A  
  4 CAO VŨ PHƯƠNG 16/10/2007   Con Khơmer ấp 3A  
  5 CAO THỊ BÉ MY 05/08/2010 x Con Khơmer ấp 3A  
  6 CAO VĂN LƯỠNG 04/06/2013   Con Kinh ấp 3A  
11 1 PHAN THỊ BẢY 1941 x Chủ hộ Kinh ấp 3A  
  2 NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH 1990 x Cháu Kinh ấp 3A  
12 1 PHAN QUANG HẢI 1945   Chủ hộ Kinh ấp 3A x
13 1 CAO VĂN LUỸ 1939   Chủ hộ Khơmer ấp 3A x
  2 CAO VĂN KIỂM 1981   Con Khơmer ấp 3A  
  3 CAO THỊ HOA 1968 x Con Khơmer ấp 3A  
  4 CAO THỊ XƯƠNG 1979 x Con Khơmer ấp 3A  
  5 CAO MỸ HƯỜNG 03/09/2011 x Cháu Khơmer ấp 3A  
  6 CAO THỊ MỸ HUYỀN 28/11/2015 x Cháu Khơmer ấp 3A x
  7 CAO THỊ KIM NGÂN 17/01/2012 x Cháu Khơmer ấp 3A  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 3
Hôm nay: 1909
Đã truy cập: 3367995