Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Phương Phú Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 17
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan Hệ với Chủ hộủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP  ( N1)
1 1 NGUYỄN VĂN ĐỰC 1949   Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 ĐẶNG THỊ MỲ 1950 x Vợ Kinh ấp Phương An A  
  3 NGUYỄN HÙNG SANG 1981   Con Kinh  ấp Phương An A  
2 1 LÊ VĂN HUYNH 1988   Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 HUỲNH BÍCH TUYỀN 1990 x Vợ Kinh  ấp Phương An A  
  3 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH 4/16/2013 x Con Kinh  ấp Phương An A  
  4 LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN 12/21/2016 x Con Kinh ấp Phương An A  
3 1 VỎ THỊ BÊ 1959 x Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 NGUYỄN VĂN TRÍ  1983   Con Kinh  ấp Phương An A  
  3 NGUYỄN THỊ LAN  1979 x Con Kinh  ấp Phương An A  
  4 NGUYỄN HOÀNG TRƯƠNG  11/13/2002   Cháu Kinh  ấp Phương An A  
  5 ĐÀO NHẬT QUANG  6/14/2005   Cháu Kinh  ấp Phương An A  
4 1 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 1943 x Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 QUÁCH HOÀNG THÊM 1967   Con Kinh  ấp Phương An A  
5 1 NGUYỄN THỊ SEN 1962 x Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
6 1 LÊ VĂN HUẤN 1974   Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 ĐỒNG THỊ KIỀU PHƯỢNG 1976 x Vợ Kinh ấp Phương An A  
  3 LÊ HỮU NGHĨA 3/12/1996   Con Kinh ấp Phương An A  
  4 LÊ THỊ TRÚC HUỲNH 1/14/1999 x Con Kinh ấp Phương An A  
  5 LÊ THỊ NHƯ HUỲNH  12/21/2005 x Con Kinh  ấp Phương An A  
  6 LÊ MẠNH HUỲNH  1/2/2008   Con Kinh  ấp Phương An A  
7 1 NGUYỄN THỊ TIẾN 1956 x Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
8 1 NGUYỄN THỊ NAM 1954 x Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
9 1 TRẦN THỊ NƯƠNG 1955 x Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 TRẦN THỊ BÉ NHÍ 7/20/1996 x Con Kinh  ấp Phương An A  
  3 TRẦN GIA HUY 5/23/2018   Cháu Kinh  ấp Phương An A  
10 1 BIỆN THỊ NHANH  1962 x Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 BIỆN THIỆN ANH  2/10/2003   Con Kinh  ấp Phương An A  
11 1 NGUYỄN VĂN RIÊU 1959   Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 NGUYỄN THỊ NĂM 1964 x Vợ Kinh  ấp Phương An A  
  3 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH  1/1/1989 x Con Kinh  ấp Phương An A  
  4 NGUYỄN THỊ BÍCH DÂN  11/26/2011 x Con Kinh  ấp Phương An A  
12 1 TRẦN THỊ BÉ HAI 1981 x Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 NGUYỄN THỊ MAI 10/29/2005 x Con Kinh  ấp Phương An A  
  3 NGUYỄN THỊ HỒNG 1/1/2007 x Con Kinh  ấp Phương An A  
13 1 BÙI VĂN TRÍ 1961   Chủ hộ Kinh  ấp Phương An A  
  2 QUÁCH THỊ HUỆ 1963 x Vợ Kinh  ấp Phương An A  
  3 BÙI THỊ MỸ THO 3/19/1991 x Con Kinh  ấp Phương An A  
  4 BÙI THỊ HUYỀN TRÂN 2/20/1998 x Con Kinh  ấp Phương An A  
  5 BÙI HOÀNG GIA BẢO 3/17/2013   Con Kinh  ấp Phương An A  
  6 BÙI THỊ MỸ XUYÊN 1993 x Con Kinh  ấp Phương An A  
  7 LÊ BÙI THIÊN KIM 11/21/2017 x Cháu Kinh  ấp Phương An A  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1560
Đã truy cập: 3367654