Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Phương Bình Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 27
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên Chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với Chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1) 
1 1 NGUYỄN THỊ CHÁNH 1934 x Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa x
2 1 NGUYỄN MINH ĐỨC 1989   Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 MAI THỊ YẾN 1991 x Vợ Kinh Ấp Phương Hòa  
  3 NGUYỄN VĂN MAI HOÀNG ANH 2011   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
3 1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 1944 x Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 LÊ QUỐC ÁI 1981   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  3 NGUYỄN THỊ KIM LINH 1984 x Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  4 LÊ QUỐC KHANG 4/14/2002   Cháu Kinh Ấp Phương Hòa  
  5 LÊ QUỐC KHANG Em 12/10/2005   Cháu Kinh Ấp Phương Hòa  
  6 LÊ QUỐC NGHỊ 4/21/2009   Cháu Kinh Ấp Phương Hòa  
4 1 TRẦN KIM DUNG 1981 x Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 VÕ THANH HÙNG 1980   Vợ Kinh Ấp Phương Hòa  
  3 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 1999 x Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  4 VÕ QUỐC HẬU 9/13/2009   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
5 1 NGUYỄN THỊ HOA 1940 x Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
6 1 LÊ THỊ KIM LOAN 1958 x Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 LẠI THỊ KIỀU OANH 5/19/2009 x Con Kinh Ấp Phương Hòa  
7 1 LÊ THANH TRUNG 1962   Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 LÊ THANH TÚ 1994   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  3 NGUYỄN THỊ TRÚC XUÂN 1988 x Con Kinh Ấp Phương Hòa  
8 1 NGUYỄN VĂN ĐIỀN 1947   Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 NGUYỄN THỊ PHẤN 1948 x Vợ Kinh Ấp Phương Hòa  
  3 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 1974 x Con Kinh Ấp Phương Hòa  
9 1 TRẦN THỊ THU LAM 1983 x Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 TRẦN THỊ MINH THƯ 2/21/2004 x Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  3 NGÔ QUỐC KHÁNH 2/24/2006   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  4 NGÔ THIÊN KỲ 2/16/2009   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
10 1 HUỲNH THỊ TƯ 1958 x Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 HUỲNH VĂM ĐỨC 1983   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
11 1 VÕ THỊ DIỄM MY 12/8/1999 x Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 VÕ HOÀNG LONG 12/24/2005   Em Kinh Ấp Phương Hòa  
12 1 NGUYỄN VĂN QUỐC 1986   Chủ hộ Kinh Ấp Phương Hòa  
  2 LÝ THỊ HỒNG NHI 1986   Vợ Kinh Ấp Phương Hòa  
  3 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 12/7/2011   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  4 NGUYỄN THỊ THƯỜNG VY 12/10/2016   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  5 NGUYỄN THANH TUẤN 7/31/2012   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  6 NGUYỄN THỊ NGỌC TRĂM 7/22/2018   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  7 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 7/22/2018   Con Kinh Ấp Phương Hòa  
  8 LÝ THỊ HỒNG THẢO 3/22/2005   Con Kinh Ấp Phương Hòa  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1944
Đã truy cập: 3368030