Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 45
Số
TT
hộ
Số
TT
khẩu
Họ tên chủ hộ và các
thành viên trong hộ
(ghi bằng chữ in hoa
có dấu rõ ràng)
Ngày,tháng
năm sinh
Nữ
(đánh
dấu x)
Quan
hệ với
chủ hộ 
Dân tộc
(ghi tên
cụ thể
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu
 x nếu
thành viên
trong hộ
đã có
BHYT
khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)          
01 1 PHẠM VĂN ÚT 1942   Chủ hộ Kinh ấp Sậy Niếu B  
  2 TRẦN THỊ CƯỠNG 1946 x Vợ/chồng Kinh ấp Sậy Niếu B  
02 1 SƠN THỊ SANG 1934 x Chủ hộ Khơ-me ấp Sậy Niếu B  
  2 HÀ THỊ MUM 1956 x Con Khơ-me ấp Sậy Niếu B  
  3 NGUYỄN VĂN TRỌNG 1987   Con Kinh ấp Sậy Niếu B  
03 1 BÙI VĂN ẨN 1940   Chủ hộ Kinh ấp Sậy Niếu B  
04 1 TRẦN THỊ BÉ 1942 x Chủ hộ Kinh ấp Sậy Niếu B  
  2 NGUYỄN VĂN SƠN 1982   Con Kinh ấp Sậy Niếu B  
05 1 PHẠM THỊ SÁU 1933 x Chủ hộ Kinh ấp Sậy Niếu B  
  2 MAI THỊ LỆ 1969 x Con Kinh ấp Sậy Niếu B  
06 1 LÊ THỊ ĐẸT 1943 x Chủ hộ Kinh ấp Sậy Niếu B  
  2 NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH 30/06/2002 x Cháu Kinh ấp Sậy Niếu B  
07 1 DƯƠNG VĂN TỐT 1980   Chủ hộ Kinh ấp Sậy Niếu B  
  2 NGUYỄN VĂN HOÀI 03/09/2005   Con Kinh ấp Sậy Niếu B  
  3 DƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN 29/09/2011 x Con Kinh ấp Sậy Niếu B  
  4 DƯƠNG TRUNG HIẾU 08/11/2019   Con Kinh ấp Sậy Niếu B  
  5 NGUYỄN THỊ KIM PHA 1983 x Vợ/chồng Kinh ấp Sậy Niếu B  
08 1 VÕ THỊ HỒNG 1953 x Chủ hộ Kinh ấp Sậy Niếu B  
  2 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 29/03/2007 x Cháu Kinh ấp Sậy Niếu B  
09 1 DƯƠNG THỊ GỌN 1982 x Chủ hộ Kinh ấp Sậy Niếu B  
  2 DƯƠNG THỊ HỒNG THẮM 26/12/2004 x Con Kinh ấp Sậy Niếu B  
10 1 NGUYỄN THỊ BA 1936 x Chủ hộ Kinh ấp Sậy Niếu B  
  2 CHÂU THỊ THANH NGÂN  07/10/2017 x Cháu Kinh ấp Sậy Niếu B  

 

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1737
Đã truy cập: 3367825