Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Phú Hữu Huyện Châu Thành

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 22
Số TT hộ Số TT khẩu Họ và tên chủ hộ và các thành viên Ngày tháng năm sinh Nữ (đánh dấu X) Quan hệ với chủ hộ Dân tộc     ( ghi tên cụ thể) Địa chỉ  (Đánh x nếu có thành viên trong hộ có tham gia BHYT khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP ( N1)
1 1 NGUYỄN VĂN ĐEN 1967   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 NGUYỄN THỊ CHI 1970 x Vợ Kinh Ấp Phú Lễ  
  3 NGUYỄN VĂN HIẾU 1991   Con Kinh Ấp Phú Lễ  
  4 NGUYỄN THỊ HIỀN 1996 x Con Kinh Ấp Phú Lễ  
2 1 NGUYỄN THỊ THÚY  1938 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 HUỲNH VĂN THẮM 1976   Con Kinh Ấp Phú Lễ  
3 1 TRỊNH THỊ KHỎE 1965 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 NGUYỄN VĂN DUNG 1963   Vợ Kinh Ấp Phú Lễ  
  3 NGUYỄN THỊ LÀI 1984 x Con Kinh Ấp Phú Lễ  
4 1 NGUYỄN VIỆT NAM 1954   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 NGÔ THỊ NĂM 1954 x Vợ Kinh Ấp Phú Lễ  
5 1 TẠ THỊ THẬT 1958 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 KIM SA 1948   con Khơ-me Ấp Phú Lễ  
6 1 TRẦN VĂN TƯ 1950   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 HUỲNH THỊ HÓA 1950 x Vợ Kinh Ấp Phú Lễ  
  3 TRẦN THỊ TUYỀN VY   23/06/2009 x Con Kinh Ấp Phú Lễ  
7 1 VÕ VĂN TRỪ 1942   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 DƯƠNG KIM TƠ 1935 x Vợ Kinh Ấp Phú Lễ  
8 1 ĐẶNG THỊ LÝ 1959 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
9 1 NGUYỄN ANH TUẤN 1970   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 NGUYỄN ĐẶNG TÀI 2007   Con Kinh Ấp Phú Lễ  
  3 ĐẶNG THỊ CHÍNH 1969 x vợ Kinh Ấp Phú Lễ  
  4 NGUYỄN CẨM TÚ 2002 x Con Kinh Ấp Phú Lễ  
10 1 TRẦN VĂN PHÚC 1968   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
11 1 HỒ THỊ ĐẸP 1931 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 TRẦN THỊ ĐÀO 1960 x Con Kinh Ấp Phú Lễ  
  3 TRẦN THANH TUYỀN 1989   Cháu Kinh Ấp Phú Lễ  
12 1 VÕ THỊ PHỤNG 1936 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 TRẦN VĂN ĐIỆP 1978   Con Kinh Ấp Phú Lễ  
13 1 ĐỖ TRỌNG HỮU 1987   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 ĐOÀN THỊ KIM HẰNG 1989 x Vợ Kinh Ấp Phú Lễ  
  3 ĐOÀN TRỌNG KHANG 2013   Con Kinh Ấp Phú Lễ  
14 1 NGUYỄN VĂN KHẢI 1980   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 HUỲNH THỊ HỒNG 1986 x Vợ Kinh Ấp Phú Lễ  
  3 NGUYỄN VĂN HOÀNG #######   Con Kinh Ấp Phú Lễ  
  4 NGUYỄN VĂN  ÂN #######   Con Kinh Ấp Phú Lễ  
15 1 TẠ VĂN CHƠN 1932   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 NGUYỄN THỊ KHUÊ 1941 x Vợ Kinh Ấp Phú Lễ  
16 1 NGUYỄN KIM CÚC 1968 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Lễ  
  2 NGUYỄN TRƯỜNG HẬN 1988   Con Kinh Ấp Phú Lễ  
  3 HUỲNH ANH 1994   Con Kinh Ấp Phú Lễ  
  4 NGUYỄN THỊ KIỀU MƠ   12/08/1999 x Con Kinh Ấp Phú Lễ  
  5 NGUYỄN THỊ KIỀU HÂN   02/06/2011 x Cháu Kinh Ấp Phú Lễ  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 54
Hôm nay: 7447
Đã truy cập: 3332962