Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Phú An Huyện Châu Thành

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 21
Số TT hộ Số
 TT khẩu
Họ và tên chủ hộ
và các thành viên
Ngày
 tháng năm
sinh
Nữ
(đánh dấu X)
Quan hệ với
chủ hộ
Dân tộc     (Ghi tên cụ thể) Địa chỉ  Đánh x nếu có thành viên trong hộ có tham gia BHYT khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ BƠI 1944 x Chủ hộ Kinh Ấp Khánh Hội A  
2 1 HỒ THỊ RI  1937 x Chủ hộ Kinh  Ấp Khánh Hội A x
3 1 NGUYỄN THỊ LUẬN  1933 x Chủ hộ Kinh  Ấp Khánh Hội A x
  2 NGUYỄN THỊ RA 1957 x Con  Kinh  Ấp Khánh Hội A x
  3 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 1963 x Con  Kinh  Ấp Khánh Hội A  
4 1 NGUYỄN NGỌC CHÂU  1959 x Chủ hộ Kinh  Ấp Khánh Hội A x
  2 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG 1989 x Con  Kinh  Ấp Khánh Hội A  
  3 TRƯƠNG THỊ THẢO NGÂN 2005 x Cháu Kinh  Ấp Khánh Hội A x
  4 TRƯƠNG THỊ THẢO NGỌC 2008 x Cháu Kinh  Ấp Khánh Hội A  
5 1 NGUYỄN NGỌC KIÊN  1934   Chủ hộ Kinh Ấp Khánh Hội A x
6 1 NGUYỄN VĂN BO  1927   Chủ hộ Kinh  Ấp Khánh Hội A x
  2 NGUYỄN THỊ VIỄN 1930 x Vợ Kinh  Ấp Khánh Hội A x
7 1 VÕ KIM CƯƠNG  1983 x Chủ hộ Kinh Ấp Khánh Hội A x
  2 TRẦN NHẬT HUY 2004   Con  Kinh Ấp Khánh Hội A x
  3 TRẦN KIM NGỌC 2006 x Con  Kinh Ấp Khánh Hội A x
  4 TRẦN DIỄM NGỌC 2008 x Con  Kinh Ấp Khánh Hội A  
8 1 NGUYỄN THỊ THU BA  1958 x Chủ hộ Kinh  Ấp Khánh An  
  2 NGUYỄN TUẤN VŨ 1990   Con  Kinh  Ấp Khánh An x
  3 LÊ THANH LONG 1984   Cháu Kinh  Ấp Khánh An  
9 1 PHẠM MINH TÀI  1981   Chủ hộ Kinh  Ấp Khánh An x
10 1 VÕ THỊ NUÔI  1949 x Chủ hộ Kinh Ấp Khánh An  
  2 NGUYỄN VĂN ÚT 1976   Con  Kinh Ấp Khánh An x
  3 NGUYỄN THỊ NIỀM 1966 x Con  Kinh Ấp Khánh An x
  4 NGUYỄN BÁ NHƯỜNG 1988   Cháu Kinh Ấp Khánh An x
11 1 NGUYỄN THỊ NHUM 1957 x Chủ hộ Kinh Ấp Khánh An  
12 1 LÊ THỊ PHẤN 1933 x Chủ hộ Kinh Ấp Khánh An x
  2 NGUYỄN THỊ MỪNG 1951 x Con  Kinh Ấp Khánh An  
  3 NGUYỄN VĂN BỔ 1966   Con  Kinh Ấp Khánh An x
13 1 LÊ THỊ THỦY  1936 x Chủ hộ Kinh  Ấp Khánh An x
  2 LÊ HỮU PHÚC 1972   Con  Kinh  Ấp Khánh An  
  3 PHẠM NGỌC TÂM 1959   Con  Kinh Ấp Khánh An  
14 1 LÊ HOÀI NAM 2001   Chủ hộ Kinh Ấp Khánh An  
  2 LÊ TẤN HƯNG 2007   Con  Kinh Ấp Khánh An x
  3 LÊ MINH HIẾU 2007   Con  Kinh Ấp Khánh An x
15 1 NGUYỄN THỊ HOÀNG  1949 x Chủ hộ Kinh Ấp Khánh Hội B x
16 1 NGUYỄN THỊ NHEN  1942 x Chủ hộ Kinh Ấp Khánh Hội B  
17 1 TRẦN VĂN SẮC  1954   Chủ hộ Kinh Ấp Khánh Hội B x
  2 NGUYỄN THỊ HUỲNH 1956 x Vợ  Kinh Ấp Khánh Hội B x
  3 TRẦN THỊ DIỆU TÚ 1988 x Con  Kinh Ấp Khánh Hội B x
  4 LÊ NGỌC QUÝ 2011   Cháu Kinh Ấp Khánh Hội B  
  5 HỒ TRẦN THIÊN TRÂN 2014 x Cháu  Kinh Ấp Khánh Hội B x
  6 TRẦN THỊ MỸ KIỀU 1981 x Cháu Kinh Ấp Khánh Hội B x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 4
Hôm nay: 7850
Đã truy cập: 3333349