Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 55
Số
 TT
hộ
Số
TT khẩu 
Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN VĂN XUÂN 1984   Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  2 THẠCH THỊ OANH 1991 x Vợ/chồng Khơme Ấp Nhơn Thuận 1  
  3 NGUYỄN THỊ NHƯ 11/11/2009 x Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  4 NGUYỄN THỊ Ý 07/06/2011 x Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
2 1 LÊ THỊ TƯ 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  2 THẠCH HỒNG 1964   Con Khơme Ấp Nhơn Thuận 1  
  3 THẠCH VĂN NHỚ 1979   Con Khơme Ấp Nhơn Thuận 1  
  4 THẠCH VĂN SANG 1985   Con Khơme Ấp Nhơn Thuận 1  
  5 THẠCH VĂN TÝ 1992   Con Khơme Ấp Nhơn Thuận 1  
  6 THẠCH THỊ BÍCH 31/12/2000 x Cháu Khơme Ấp Nhơn Thuận 1  
  7 THẠCH NGỌC HẠNH 31/02/2001 x Cháu Khơme Ấp Nhơn Thuận 1  
  8 THẠCH THỊ NHANH 11/07/2007 x Cháu Khơme Ấp Nhơn Thuận 1  
3 1 NGUYỄN THỊ HOA 12/12/1956 x Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  2 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG 11/10/1984   Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
4 1 NGUYỄN VĂN SANG 1955   Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  2 ĐỖ THỊ TRÊN  1954 x Vợ/chồng Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  3 NGUYỄN VĂN HUỆ 1979   Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  4 NGUYỄN THỊ BÉ 1992 x Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  5 NGUYỄN VĨ KHANG 03/09/2006   Cháu Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  6 NGUYỄN VĂN HÒA 11/03/2008   Cháu Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
5 1 NGUYỄN THỊ MUM 1957 x Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  2 NGUYỄN VĂN SẤU 1984   Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  3 NGUYỄN THỊ NHÃN 1987 x Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  4 NGUYỄN VĂN NHO 1995   Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
6 1 NGUYỄN THỊ NÊN 1980 x Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
  2 NGUYỄN VĂN DƯỠNG 01/06/2006   Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1  
7 1 VÕ VĂN BA 1939   Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A x
  2 LÊ THỊ NỞ 1943 x Vợ/chồng Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A  
8 1 NGUYỄN THỊ HOÀI 1922 x Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A x
  2 PHẠM ÚT LỚN 1961 x Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A x
  3 PHẠM VĂN ÚT NHỎ 1964   Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A x
9 1 ĐẶNG THỊ THÓN 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A x
10 1 NGUYỄN THỊ SÁU 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A  
  2 NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG 1980 x Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A  
  3 TRẦN VĂN BẰNG 1980   Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A  
  4 TRẦN THỊ CẨM NƯƠNG 17/05/2001 x Cháu Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A  
  5 TRẦN THÚY LIỄU 09/08/2007 x Cháu Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A  
11 1 LÊ THỊ HIỆP  1946 x Chủ hộ Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A x
  2 LÊ THỊ VUI 1952 x Khác Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A  
  3 NGUYỄN THỊ NGA 1973 x Con Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A  
  4 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 25/10/2009 x Cháu Kinh Ấp Nhơn Thuận 1A x
Tải danh sách đầy đủ Tại đây

Đang online: 6
Hôm nay: 7499
Đã truy cập: 3333010