Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Lương Tâm Huyện Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 21
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)            
1 1 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp 01  
2 1 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 1949 x Chủ hộ Kinh Ấp 01 x
  2 NGUYỄN HIẾU LIÊM 1958   Anh Kinh Ấp 01 x
  3 NGUYỄN PHÚ LỘC 28/6/2006   Cháu Kinh Ấp 01  
3 1 TRẦN THỊ ẢNH 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp 01  
4 1 LÊ THỊ ÂU 1955 x Chủ hộ Kinh Ấp 01  
5 1 VÕ THỊ HƯƠNG 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp 02  
  2 NGUYỄN THỊ THU ÚT 1986 x Con Kinh Ấp 02 x
6 1 PHẠM THỊ HẢO 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp 02  
7 1 TRẦN THỊ ĐÁNG 1934 x Chủ hộ Kinh Ấp 03 x
8 1 HỒ THỊ BÙI 1952 x Chủ hộ Kinh Ấp 03  
9 1 VÕ THỊ MỸ THUẬN 1985 x Chủ hộ Kinh Ấp 03  
  2 TRƯƠNG QUỐC KHÁNH 1982   Chồng Kinh Ấp 03  
  3 TRƯƠNG QUỐC KHANG 2006   Con Kinh Ấp 03  
  4 TRƯƠNG THỊ MỸ HIÊN 2015 x Con Kinh Ấp 03 x
10 1 DƯƠNG THỊ HÀNG 1954 Chủ hộ Kinh Ấp 03  
  2 LẠI HOÀNG CHÍ HẢI 28/9/2009   Cháu Kinh Ấp 03  
11 1 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 1986   Chủ hộ Kinh Ấp 03  
  2 NGUYỄN THỊ THANH NHANH 08/05/1992 x Vợ Kinh Ấp 03  
  3 NGUYỄN PHƯỚC SANG 12/04/2007   Con Kinh Ấp 03  
  4 NGUYỄN PHƯỚC GIÀU 07/04/2009   Con Kinh Ấp 03  
12 1 NGUYỄN THỊ HIỀN 1944 x Chủ hộ Kinh Ấp 04  
13 1 NGUYỄN VĂN THƯỜNG 1942   Chủ hộ Kinh Ấp 04  
  2 NGUYỄN THỊ KIM EM 1944 x Vợ Kinh Ấp 04  
  3 NGUYỄN VŨ KHA 1981   Con Kinh Ấp 04  
  4 NGUYỄN KIM CƯƠNG 1979 x Con Kinh Ấp 04  
  5 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 1985 x Con Kinh Ấp 04  
  6 NGUYỄN THỊ NHÍ 1997 x Cháu Kinh Ấp 04  
  7 NGUYỄN TRỌNG HỮU 17/01/2015   Cháu Kinh Ấp 04 x
14 1 NGUYỄN THỊ HUÊ 1940 x Chủ hộ Kinh Ấp 04  
  2 DƯƠNG QUỐC ANH 08/08/2007   Cháu Kinh Ấp 04 x
15 1 LÊ THỊ KIM CHI 1980 x Chủ hộ Kinh Ấp 04  
  2 NGÔ THỊ KIM TRÂN 20/8/2008 x Con Kinh Ấp 04  
  3 NGÔ PHI TRỌNG 05/06/2013   Con Kinh Ấp 04  
  4 NGÔ THỊ KIM TIÊN 10/07/2014 x Con Kinh Ấp 04  
16 1 ĐOÀN VĂN VINH 1953   Chủ hộ Kinh Ấp 04 x
  2 HOÀNG THỊ THẢO 1954 x Vợ Kinh Ấp 04  
17 1 THỊ KÍCH 1941 x Chủ hộ Khơme Ấp 05  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 8
Hôm nay: 7542
Đã truy cập: 3333053