Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Lương Nghĩa Huyện Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 35
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)            
1 1 THỊ NHẬN 1945 x Chủ hộ Khơ-me Ấp 6  
  2 DANH PHOL 1985   Con Khơ-me Ấp 6  
  3 THỊ HÀ 1984 x Con Khơ-me Ấp 6  
  4 THỊ HỒNG 21/04/2011 x Cháu Khơ-me Ấp 6  
  5 DANH TIỀN 22/04/2013   Cháu Khơ-me Ấp 6  
  6 DANH QUÍ 13/07/2018   Cháu Khơ-me Ấp 6 X
2 1 DANH HỒNG 1948   Chủ hộ Khơ-me Ấp 6  
  2 THỊ XÔNG 1950 x Vợ Khơ-me Ấp 6  
  3 DANH MÍT 1990   Con Khơ-me Ấp 6  
  4 DANH THÁI 20/11/2011   Con Khơ-me Ấp 6 x
  5 THỊ MỸ ÁI 30/11/2008 x Cháu Khơ-me Ấp 6  
  6 NGUYỄN THỊ LAN 30/11/2007 x Cháu Kinh Ấp 6  
  7 DANH THỊ NGỌC MAI 10/02/2017 x Cháu Khơ-me Ấp 6 X
  8 THỊ XUYÊN 16/06/2002 x Cháu Khơ-me Ấp 6  
  9 THỊ THU EM 1982 x Con Khơ-me Ấp 6  
3 1 NGUYỄN THỊ NGỌC 1928 x Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
  2 LÂM VĂN BI 1967   Con Kinh Ấp 6  
4 1 THỊ ĐỆM 1937 x Chủ hộ Khơ-me Ấp 6 X
  2 THỊ HIỀN 1978   Con Khơ-me Ấp 6  
  3 THẠCH HỒNG 1980   Con Khơ-me Ấp 6  
  4 THẠCH TRANG 01/04/2004 x Cháu Khơ-me Ấp 6  
  5 THẠCH CHÀNH THA 15/05/2006 x Cháu Khơ-me Ấp 6  
5 1 PHẠM VĂN DŨNG 1974   Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 TRƯƠNG THỊ HỒNG 1975 x Vợ Kinh Ấp 6  
  3 PHẠM VĂN BÂN 2000   Con Kinh Ấp 6  
  4 PHẠM THỊ HUYỀN 1997 x Con Kinh Ấp 6  
  5 NGUYỄN THỊ YẾN 2017 x Cháu Kinh Ấp 6  
  6 TRƯƠNG MINH NHÍ 8/12/2004   Cháu Kinh Ấp 6  
  7 TRƯƠNG TRUNG TÍN 18/9/2007   Cháu Kinh Ấp 6  
6 1 DANH PHỤNG 1971   Chủ hộ Khơ-me Ấp 6  
  2 THỊ BẾT 1964 x Vợ Khơ-me Ấp 6  
  3 DANH THỜI 10/10/1995   Con Khơ-me Ấp 6  
  4 DANH TRIỀU SINH 05/02/1997   Con Khơ-me Ấp 6  
  5 DANH TRIỀU EM 15/05/1999   Con Khơ-me Ấp 6  
  6 DANH THỊ MỸ VÂN 20/10/2002 x Cháu Khơ-me Ấp 6  
  7 DANH THỊ MỸ LIỀM 05/06/2008 x Cháu Khơ-me Ấp 6  
  8 DANH TÂM 1994   Cháu Khơ-me Ấp 6  
  9 SƠN THỊ THANH 1995 x Dâu Khơ-me Ấp 6  
  10 DANH GIA HUY 03/08/2017   Cháu Khơ-me Ấp 6 x
  11 DANH THỊ GIA HÂN 14/08/2019 x Cháu Khơ-me Ấp 6 X

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 3
Hôm nay: 7860
Đã truy cập: 3333359