Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Long Trị TX. Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 19
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 HỒ THỊ BÁO 1921 x Chủ hộ Kinh Ấp 1 x
  2 TRẦN THỊ THỦY 1952 x Con Kinh Ấp 1  
  3 LÊ VĂN HIỀN 1976   Cháu Kinh Ấp 1  
  4 PHẠM THỊ THANH TUYỀN 1979 x Cháu Kinh Ấp 1  
  5 LÊ THỊ THANH 3/2/2001 x Cháu Kinh Ấp 1  
  6 LÊ TẤN VÀNG 9/8/2006   Cháu Kinh Ấp 1  
2 1 MAI THỊ BÊ 1932 x Chủ hộ Kinh Ấp 1 x
3 1 NGUYỄN VĂN HUỀ 1979   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 HỒ THỊ MÉ LIA 1977 x Vợ Kinh Ấp 1  
4 1 HUỲNH THỊ MAI 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
5 1 LÊ THỊ MỪNG 1956 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 ĐOÀN TẤN ĐƯỢC 1989   Con Kinh Ấp 2  
6 1 TIỀN THỊ KIỂN 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 TRƯƠNG QUANG VINH 15/10/1978   Con Kinh Ấp 2  
7 1 DƯƠNG THỊ THỦY 1974 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 DƯƠNG THỊ KIM CHƯƠNG 13/3/2005 x Con Kinh Ấp 2  
  3 DƯƠNG THỊ KIM TIỀN 15/12/2008 x Con Kinh Ấp 2  
8 1 NGÔ HOÀNG LƯỢM 1940   Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 TRẦN THỊ TÁM 1944 x Vợ Kinh Ấp 2  
  3 NGÔ MINH CẢNH 1982   Con Kinh Ấp 2  
  4 PHẠM THỊ NGUYỆT 1997 x Cháu Kinh Ấp 2  
  5 PHẠM THỊ NGON 31/05/2007 x Cháu Kinh Ấp 2  
9 1 TRẦN THỊ HAI 1935 x Chủ hộ Kinh Ấp 2 x
10 1 NGUYỄN THỊ KiỀU 1961   Chủ hộ Kinh Ấp 2  
11 1 NGUYỄN THỊ HUỲNH 1955 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
12 1 NGUYỄN THỊ HOÀNG 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 LÂM VĂN QUI 20/10/1995   Cháu Kinh Ấp 2 x
  3 LÂM THỊ CHUA 15/6/1998 x Cháu Kinh Ấp 2  
  4 LÂM VĂN QUÍ 22/1/2003   Cháu Kinh Ấp 2 x
13 1 LÊ VĂN NHƯ 1930   Chủ hộ Kinh Ấp 2 x
  2 NGUYỄN THỊ TƯ 1934 x Vợ Kinh Ấp 2 x
  3 LÊ HOÀNG VINH 1984   Con Kinh Ấp 2  
  4 LÊ NGỌC GIÀU 1988 x Dâu  Kinh Ấp 2  
  5 LÊ THỊ DIỄM PHÚC 2014 x Cháu Kinh Ấp 2 x
14 1 LÊ HÒA BÌNH 1974   Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 TRƯƠNG THỊ THANH VÂN 1989 x Vợ Kinh Ấp 2  
  3 LÊ THỊ KHÁNH  LINH 2009 x Con Kinh Ấp 2  
  4 LÊ ĐỨC HÒA 2011   Con Kinh Ấp 2  
15 1 HUỲNH THỊ MỸ XUYÊN 1989 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 LÂM THỊ MỸ QUYÊN 17/1/2008 x Con Kinh Ấp 2  
  3 LÂM THỊ DIỄM MY 20/7/2010 x Con Kinh Ấp 2  
  4 LÂM THỊ BẢO TRÂN 6/10/2011 x con Kinh Ấp 2  
  5 LÂM THỊ BẢO TIÊN 25/02/2016 x con Kinh Ấp 2 x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 4
Hôm nay: 7567
Đã truy cập: 3333078